วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางในหลวง ร.9


การปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนการสอน เป็นประเด็นที่สังคมไทยคาดหวังและถูกพูดถึงอย่างบ่อยครั้ง จะสามารถปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางในหลวง ร.9 และการพัฒนาครูได้อย่างไร

รายการพิเศษ #แสงจากพ่อ (สู่ความยั่งยืน) "ปฏิรูปการศึกษา" ผู้ร่วมรายการ ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา #โรงเรียนนอกกะลา ติดตามชมในรายการแสงจากพ่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา 20.30-22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมกับเครือข่ายฯ น้อมนำพระอัจฉริยภาพ ด้านต่างๆของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รวมถึง บุคคลสำคัญทั่วประเทศไทย ที่ได้ดำเนินรอยตามพ่อของแผ่นดินจนประสบความสำเร็จ มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รู้จัก เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ดั่งแสงนำทางของพ่อที่ไม่มีวันจางหายไป


ติดตามชมได้ในรายการ แสงจากพ่อ (สู่ความยั่งยืน) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรุปความรู้ของ Quarter2/2559 โรงเรียนบ้านหนองดุม จ.อุบลราชธานี

วันนี้โรงเรียนบ้านหนองดุมสรุปองค์ความรู้ก่อนสอบวัดผลและประเมินผลประจำQuarter2/2559

PBL ป.4-5 โรงเรียนบ้านขุมคำ จ.หนองคาย

Pbl ป.4-5 หน่วยเด็กขุมคำอนุรักษ์พลังงานโดยครูเปิ้ลชาย จากการสร้างแรงมาได้ 2 weekเห็นผลงานแล้วรู้สึกว่าเด็กมีความตั้งใจและมีความเอาใจใส่ในการทำผลงานของตัวเองมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมจิตศึกษา ถุงผ้าปริศนา | โรงเรียนชุมชนดอนไพล

กิจกรรมถุงผ้าปริศนา. ให้นักเรียนอนุบาลได้ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส. เป็นกิจกรรมที่เยี่ยมยอดมากครับ. และจบลงด้วยการมอบความรักให้กับนักเรียนโดยการกอดครับ. ขอขอบคุณ. คุณครูนิ่ม. ครูน้องและครูนุ้ยครับ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สรุปองค์ความรู้Quarter1/59 | โรงเรียนบ้านนาขนวน

สรุปองค์ความรู้Quarter1 จากกระบวนการเรียนรู้แบบใช้บัญหาเป็นฐาน ความสำเร็จคือความงอกงานที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ขอบคุณคุณครูและผู้ปกครองที่ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณค่าเพื่อเด็กๆครับ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จิตศึกษา อนุบาล2 โรงเรียนชุมชนดอนไพล | โครงการ BKIND

จิตศึกษา อนุบาล2 ห้องครูนิตยา. เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน และเตรียมความพร้อมทั้งทางกายและใจให้กับผู้เรียน. ก่อนเรียนรู้ครับ