วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สรุปองค์ความรู้Quarter1/59 | โรงเรียนบ้านนาขนวน

สรุปองค์ความรู้Quarter1 จากกระบวนการเรียนรู้แบบใช้บัญหาเป็นฐาน ความสำเร็จคือความงอกงานที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ขอบคุณคุณครูและผู้ปกครองที่ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณค่าเพื่อเด็กๆครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น