วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จิตศึกษา อนุบาล2 โรงเรียนชุมชนดอนไพล | โครงการ BKIND

จิตศึกษา อนุบาล2 ห้องครูนิตยา. เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน และเตรียมความพร้อมทั้งทางกายและใจให้กับผู้เรียน. ก่อนเรียนรู้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น