วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นักศึกษามาศึกษากิจกรรมจิตศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้ | โรงเรียนบ้านหนองดุม

อาจารย์ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ คณะคุรุศาสตร์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้วไป จำนวน 42 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษาและการเรียนการการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น