วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ออกแบบ PBL ‪‎เครือข่ายงอกนอกกะลา

คนสำราญงานสำเร็จ ภารกิจราบรื่นในการร่วมมือกับโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ออกแบบ PBL ‪#‎เครือข่ายงอกนอกกะลา‬(20 กรกฎาคม2559) ‪#‎โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ‬

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น