วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

อาชีพแห่งความสุข | จิตศึกษา โรงเรียนบ้านหนองดุม

กิจกรรมจิตศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดุม เด็กๆได้นำเมล็ดยางพารา มาต่อเป็นรูปทหารและอีกหลายอาชีพ ตามที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากเป็นในอนาคต แล้วนักเรียนทุกคนก็ได้เล่าความใฝ่ฝันของอาชีพที่อยากเป็นในอนาคตให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟัง

PBL เที่ยวสนุกอาหารอร่อย | โรงเรียนบ้านปะทาย

วิชาภาษาอังกฤษวันนี้เป็นการบูรณาการ กับหน่วย PBL เรื่องเที่ยวสนุกอาหารอร่อยของพี่ม.1โดยเรียนรู้คำศัพท์และประโยคในภาษาอังกฤษและนักเรียนยังได้วาดภาพระบายสี กับการเรียนรู้ที่สนุกสนาน


"เด็กปั้น" | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษา "เด็กปั้น"
กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ เป็นการเล่าเรื่องและนำเสนอผลงานการปั้นของเด็กๆ
ในหัวข้ออิสระค่ะ .. สืบเนื่องจากกิจกรรมพัฒนางานอาชีพที่เด็กๆได้มีโอกาสลงมือวร้างสรรค์ ผ่านการปั้นดินเหนียวในรูปแบบของตนเอง กิจกรรมจิตศึกษากับการทำงานที่แสนสุข สนุกกับการจดจ่อและสร้างสรรค์ ภูมิใจกับงานของตนที่ได้ทำ ฝึกความพร้อมในกับรับรู้และฟัง


วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านปะทาย

กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปะทาย นักเรียนได้นำใบมะพร้าวมาจักสาน ให้เกิดเป็นรูปต่างๆเพื่อให้เกิดกระบวนการคิด มีสติอยู่กับตัวเอง และการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีสติจะช่วยให้มีสมาธิเพิ่มขึ้น หนึ่งในกิจกรรมจิตศึกษาที่ครูออกแบบในทุกๆเช้าของวันหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธง


วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

เรขาเปลี่ยนไป | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

จิตศึกษา ป.3 : เรขาเปลี่ยนไป เด็กๆฝึกสมองสองซีกด้านคณิตเรียนรู้เรื่องมุมอีกด้านคือจินตนาการจากเรขาคณิตให้เกิดภาพที่ไม่ซ้ำกัน คิดๆ สนุกดี

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

สัตว์วิเศษ จากดินเหนียว | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง มีชื่อกิจกรรมว่า จิตศึกษา: สัตว์วิเศษ นักเรียนนำดินเหนียวมาปั้นเป็นสัตว์ที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้พร้อมด้วยพลังวิเศษ เด็กๆมีสมาธิ สนุกจนต้องขอปั้นอีกตัว