วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางในหลวง ร.9


การปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนการสอน เป็นประเด็นที่สังคมไทยคาดหวังและถูกพูดถึงอย่างบ่อยครั้ง จะสามารถปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางในหลวง ร.9 และการพัฒนาครูได้อย่างไร

รายการพิเศษ #แสงจากพ่อ (สู่ความยั่งยืน) "ปฏิรูปการศึกษา" ผู้ร่วมรายการ ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา #โรงเรียนนอกกะลา ติดตามชมในรายการแสงจากพ่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา 20.30-22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมกับเครือข่ายฯ น้อมนำพระอัจฉริยภาพ ด้านต่างๆของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รวมถึง บุคคลสำคัญทั่วประเทศไทย ที่ได้ดำเนินรอยตามพ่อของแผ่นดินจนประสบความสำเร็จ มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รู้จัก เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ดั่งแสงนำทางของพ่อที่ไม่มีวันจางหายไป


ติดตามชมได้ในรายการ แสงจากพ่อ (สู่ความยั่งยืน) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรุปความรู้ของ Quarter2/2559 โรงเรียนบ้านหนองดุม จ.อุบลราชธานี

วันนี้โรงเรียนบ้านหนองดุมสรุปองค์ความรู้ก่อนสอบวัดผลและประเมินผลประจำQuarter2/2559

PBL ป.4-5 โรงเรียนบ้านขุมคำ จ.หนองคาย

Pbl ป.4-5 หน่วยเด็กขุมคำอนุรักษ์พลังงานโดยครูเปิ้ลชาย จากการสร้างแรงมาได้ 2 weekเห็นผลงานแล้วรู้สึกว่าเด็กมีความตั้งใจและมีความเอาใจใส่ในการทำผลงานของตัวเองมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมจิตศึกษา ถุงผ้าปริศนา | โรงเรียนชุมชนดอนไพล

กิจกรรมถุงผ้าปริศนา. ให้นักเรียนอนุบาลได้ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส. เป็นกิจกรรมที่เยี่ยมยอดมากครับ. และจบลงด้วยการมอบความรักให้กับนักเรียนโดยการกอดครับ. ขอขอบคุณ. คุณครูนิ่ม. ครูน้องและครูนุ้ยครับ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สรุปองค์ความรู้Quarter1/59 | โรงเรียนบ้านนาขนวน

สรุปองค์ความรู้Quarter1 จากกระบวนการเรียนรู้แบบใช้บัญหาเป็นฐาน ความสำเร็จคือความงอกงานที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ขอบคุณคุณครูและผู้ปกครองที่ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณค่าเพื่อเด็กๆครับ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จิตศึกษา อนุบาล2 โรงเรียนชุมชนดอนไพล | โครงการ BKIND

จิตศึกษา อนุบาล2 ห้องครูนิตยา. เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน และเตรียมความพร้อมทั้งทางกายและใจให้กับผู้เรียน. ก่อนเรียนรู้ครับ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ออกแบบ PBL ‪‎เครือข่ายงอกนอกกะลา

คนสำราญงานสำเร็จ ภารกิจราบรื่นในการร่วมมือกับโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ออกแบบ PBL ‪#‎เครือข่ายงอกนอกกะลา‬(20 กรกฎาคม2559) ‪#‎โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ‬

PLC ( AAR )โรงเรียนชุมชนดอนไพล | โครงการ BKIND

PLC ( AAR )โรงเรียนชุมชนดอนไพล. กิจกรรมจิตศึกษา การสอนบูรณาการ PBL. และPLC(AAR) นักเรียน ผลเป็นอย่างไร

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นักศึกษามาศึกษากิจกรรมจิตศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้ | โรงเรียนบ้านหนองดุม

อาจารย์ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ คณะคุรุศาสตร์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้วไป จำนวน 42 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษาและการเรียนการการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2559

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผู้บริหาร และคณะครูจากกลุ่ม รร.สพป.นครราชสีมา เขต5 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าเสา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผู้บริหาร และคณะครูจากกลุ่ม รร.สพป.นครราชสีมา เขต5เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL  และกิจกรรมจิตศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าเสา

 

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จิตศึกษา โรงเรียนวัดตากวน | เครือข่าย ปตท.

จิตศึกษา พัฒนาปัญาภายใน. โรงเรียนวัดตากวน. เครือข่ายระยอง.

AAR. โรงเรียนชุมชนดอนไพล | BKIND

AAR. ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ เวลา15.30-16.00น. วันนี้ สะท้อนการทำกิจกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คณะครู 3 โรงเรียนร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ | โรงเรียนบ้านประทาย

คุณครูจากโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง โรงเรียนบ้านโต่งโต้นและโรงเรียนบ้านอีสร้อย เรียนรู้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน การจัดการเรียนรู้ด้วยActive learning และPBLเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้(ปัญญาภายนอก)และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC

 

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้PBL ภาคเรียนที่1/2559 | โครงการ BKIND

คณะครูโรงเรียนชุมชนดอนไพลและอีก3โรงเรียนคือปอพราน โค้งกระโดนและโกรกลึก ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้PBL ภาคเรียนที่1/2559

 

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ถอดบทเรียน เปลี่ยนแปลงความเชื่อ โรงเรียนเครือข่าย

ถอดบทเรียน เปลี่ยนแปลงความเชื่อ
กำหนดวิธีทำงานก้าวสู่เส้นทางที่เป็นจริง กิจกรรมถอดบทเรียนของคุณครูและชุมชนโรงเรียนบ้านปะทายและบ้านนาขนวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กับโรงเรียนบ้านขุมคำและบ้านเทพประทับ สพป.หนองคายเขต1 ขอขอบคุณผู้นำชุมชนโดยการนำของนายอุดม เถาว์คำ กำนันตำบลทุ่งใหญ่ และนายสมชัย คชพันธ์ กำนันตำบลขนุน พร้อมทีมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองทุกๆท่าน

ถอดบทเรียน เปลี่ยนแปลงความเชื่อกำหนดวิธีทำงานก้าวสู่เส้นทางที่เป็นจริง กิจกรรมถอดบทเรียนของคุณครูและชุมชนโรงเรียนบ้านปะ...

โพสต์โดย สมศักดิ์ ประสาร บน 2 เมษายน 2016

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กับการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องรอ!! | School of Changemakers

ในขณะที่การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกพูดถึงมานานกว่า 40 ปี จนจัดเป็นวาระแห่งชาติ แต่ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้แสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่เกินกว่าจะทำได้ และสามารถเริ่มทำได้ทันที โดยไม่ต้องรอนโยบาย หลักสูตร หรือมาตรการใดๆ
ตอนที่ 1 : ความสำเร็จเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ความ สำเร็จของการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์และศักยภาพของผู้เรียน ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้มีทักษะในการใช้ชีวิต ประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นและพัฒนาสังคม
ตอนที่ 2 : จากหนึ่งเป็นร้อยโรงเรียนต้นแบบ
ขยาย ผลจากหนึ่งความสำเร็จสู่ร้อยโรงเรียนต้นแบบที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยการพัฒนาบุคลากรครูให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประยุกต์ ปรับใช้และเป็นต้นแบบขยายผลในพื้นที่ต่อไปจนเกิดเป็น Critical Mass และเกิดการปฏิรูปการศึกษาในที่สุด
ตอนที่ 1 ความสำเร็จเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
คง ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเป้าหมายทางการศึกษาของคนส่วนใหญ่ คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะทางภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบและมีความสามารถในการแข่งขัน ผู้ปกครองที่มีฐานะจึงเลือกส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนนานา ชาติที่มีกระบวนการเรียนการสอนแตกต่างจากโรงเรียนในระบบการศึกษาทั่วไป เช่นเดียวกับ 'โรงเรียนทางเลือก' ที่มีจำนวนมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ซึ่งสามารถแบ่งได้อีกหลายระดับ ดังนั้นโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเหมือนถูกจำกัดไว้สำหรับคนมีฐานะ และกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง ทำให้เด็กส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้
ตลอดระยะ เวลา 13 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาตั้งอยู่ที่อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีรายได้น้อย โรงเรียนจึงไม่เก็บค่าเล่าเรียนและคัดเลือกเด็กเข้าศึกษาโดยการจับฉลาก ไม่วัดจากความสามารถหรือข้อสอบ ไม่คัดใครเข้าและไม่คัดใครออก แต่ต้องการให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม และเมื่อจบการศึกษา เด็กทุกคนจะรู้จักตัวเอง สามารถคิด วิเคราะห์ และมีทักษะในแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจึงแสดงให้เราเห็นว่า อันที่จริงแล้ว “ไม่มีเด็กคนไหนไม่ฉลาด มีแต่เด็กที่ไม่ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ดี”
โรงเรียน ลำปลายมาศพัฒนา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผสมผสานการพัฒนาผู้เรียนทั้ง ภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย

  1. จิตศึกษา เป็นการพัฒนาผู้เรียนจากภายใน สร้างการตระหนักรู้ของเด็กหรือให้นักเรียนรู้สึกตัว รู้ตัวเอง มีจิตใจจดจ่อกับสิ่งรอบตัวที่กำลังเกิดขึ้น เข้าถึงปัญญาภายใน กระบวนการจิตศึกษาทำให้ผู้เรียนสามารถควบคุมตนเองได้ มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ มีสมาธิ พัฒนาไปสู่การรู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อื่น ทำให้เด็กๆ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข เป็นเพื่อน เป็นพี่น้องกัน


นอก จากนี้ก่อนเริ่มการเรียนรู้ยังมีกิจกรรมการปรับคลื่นสมองให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กแต่ละคนที่เพิ่งวิ่งเล่นมา ปรับความถี่ของคลื่นสมองให้ทุกคนพร้อมรับข้อมูล พร้อมที่จะเรียนรู้ โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าการปรับความถี่สมอง มีผลต่อทั้งการเรียนรู้และความจำ (อ่านเพิ่มได้จาก What is the function of the various brainwaves?) อย่างไรก็ตาม การปรับคลื่นสมองแตกต่างจากการบังคับให้เด็กนั่งสมาธิ เนื่องจากการนั่งสมาธิยังไม่เหมาะกับพฤติกรรมของเด็กที่ต้องการทำกิจกรรมที่ สนุก หากบังคับให้เด็กทำจะยิ่งทำให้เด็กเบื่อ ไม่ให้ความร่วมมือและไม่เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการในที่สุด
อีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งทุกคนที่มาดูงานโรงเรียนมักจะรู้สึกแปลกใจ คือ คุณครูทุกคนจะพูดกับเด็กด้วยน้ำเสียงที่เบาและอ่อนโยน เพื่อสอนให้นักเรียนตั้งใจฟังมากขึ้น อีกทั้งเด็กๆ จะไม่รู้สืกว่าครูกำลังดุหรือว่าเขา จึงแสดงออกพฤติกรรมที่ดี ไม่ก้าวร้าว อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องทำร่วมกับผู้ปกครองที่บ้าน ด้วย หากเด็กๆ กลับบ้านแล้วเจอผู้ปกครองดุ เสียงดังใส่ สิ่งที่คุณครูทำก็จะไม่เกิดผลต่อใดๆ และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนานำผู้ปกครองเข้ามาเป็นส่วน หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้พ่อแม่ได้เข้าใจจริงๆ ว่าการเรียนการสอนทั้งหมดจะมีผลอย่างไรกับลูกของเขา และลูกๆ จะมีพัฒนาการอย่างไร เมื่อผู้ปกครองเข้าใจมากขึ้นก็จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กมากขึ้นด้วย
2. หน่วยบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (Problem Based Learning หรือ PBL) เป็น การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) ตั้งแต่การคิด ริเริ่มและลงมือทำ โดยเน้นให้ผู้เรียนมองปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว ตั้งคำถามจากปัญหานั้นและค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบนี้จะสามารถพัฒนาทักษะที่เป็นปัญญาภายนอกเช่น การอ่าน การเขียน การนำเสนอ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และประกอบอาชีพ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
จาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เด็กๆ จะได้ตั้งคำถามและแก้ปัญหาในเรื่องที่ตัวเองสนใจหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ชุมชนของตัวเอง เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้เด็กๆ เพราะเด็กจะกล้าพูดและแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิดจากข้อมูลที่ค้นคว้ามาด้วย ตัวเองและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ โดยไม่มีคุณครูดุว่าหรือตัดสินว่าสิ่งที่เด็กคิดนั้นถูกหรือผิด เพราะเมื่อเด็กมีโอกาสค้นคว้าเพิ่มเติม เด็กจะรู้เองว่าตัวเองคิดถูกหรือผิด ด้วยเหตุผลอะไร ซึ่งโดยรวมคุณครูจะต้องทำงานหนักขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ดีกว่ารูปแบบเดิมๆ เช่นกัน เพราะเมื่อเด็กได้เรียนสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ ได้ลงมือหาคำตอบด้วยตัวเองและสนุกกับมัน เด็กๆ ก็จะสามารถจำและเข้าใจเรื่องนั้นๆ ได้มากขึ้นด้วย
ยกตัวอย่างเช่น หน่วยการเรียนรู้ 'ข้าวมหัศจรรย์' สำหรับเด็กป. 1 ได้แบ่งประเด็นออกเป็น 'สิ่งที่รู้แล้ว' เช่น ข้าวมีประโยชน์ เป็นอาหารของคน และ 'สิ่งที่อยากรู้' เช่น ข้าวเกิดได้อย่างไร ทำไมต้องมีชาวนา ถ้าไม่กินข้าวเราจะกินอะไร จากคำถามเหล่านี้ เด็กๆ ก็จะหาข้อมูล วาดแผนภาพ นำมาเสนอหน้าชั้นเรียนให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง และผลงานที่มีสีสันสดใสของเด็กๆ จะถูกนำมาโชว์อยู่ทุกที่ในโรงเรียน เมื่อเดินเข้าไปในอาคารเรียนก็จะเห็นว่าผลงานของเด็กๆถูกติดไว้ทุกที่ และทำให้เด็กภูมิใจกับผลงานของพวกเขา


เมื่อ เด็กโตขึ้น คำถามในประเด็นต่างๆ ก็ยากและท้าทายมากขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น เด็ก ม.2 ตั้งคำถามประเด็นเรื่องข้าวว่า “ปลูกข้าวอย่างไรให้ได้ผลผลิตเยอะที่สุดและไม่ใช้สารเคมี” คำถามดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัญหาที่ผู้ปกครอง และคนในชุมชนกำลังเผชิญอยู่จริง เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมี และปัญหาหนี้สินจากการซื้อปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ ดังนั้น เด็กนักเรียนจึงมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ทดลองปลูกข้าวกันเอง และนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาได้จริงๆ
ถ้ามองในมุมมองทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรและประเทศชาติ ทักษะการคิด วิเคราะห์และความสามารถแก้ปัญหา ล้วนเป็นทักษะที่ทุกองค์กรต้องการเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นการบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (Problem-based Learning, PBL) จึงเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ช่วยพัฒนาเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมได้
3. การพัฒนาครูผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community หรือ PLC) เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูของโรงเรียนต้นแบบที่นำนวัต กรรมการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาไปใช้ โดยมีการจัดทำแผนการเรียนการสอนบนฐานข้อมูลออนไลน์ มีการถ่ายวิดีโอการสอนของครู นำมาดูและพิจารณาว่ามีอะไรที่ควรแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนบ้าง เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของครูต่อสิ่งที่จะสอนให้เด็กๆ ทำให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอน มีความภาคภูมิใจและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง

นอก จากนี้การจัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ ทางโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาก็ได้กำหนดตารางการเรียนให้ตรงตามความสนใจและความ พร้อมของเด็กๆ เช่น กิจกรรมจิตศึกษาและกิจกรรมเตรียมความพร้อมของเด็กจะอยู่ในช่วงเช้า กิจกรรม PBL ที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย พูดคุยแลกเปลี่ยนกันจะอยู่ในช่วงบ่าย และมีกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบเข้ามาแทรกระหว่างวัน เช่น การเล่นโยคะ เป็นต้น
อีก คำถามหนึ่งที่เราคิดว่าทุกคนคงสงสัยเช่นเดียวกัน คือ เมื่อน้องๆ เรียนจบชั้นม.3 แล้วต้องไปต่อที่โรงเรียนอื่น เขาจะสามารถปรับตัวได้ไหม? ซึ่งคุณครูก็ได้ให้คำตอบอย่างหนักแน่นว่า “ปรับตัวได้สิ น้องๆ โตมาด้วยการแก้ปัญหาตลอดเวลาอยู่แล้ว นี่ก็เป็นแค่อีกปัญหาในชีวิตที่เขาจะต้องหาวิธีแก้ให้ได้“
เมื่อ เขียนมาถึงจุดนี้แล้ว เราก็เริ่มมีความหวังแล้วว่าเด็กๆ ทุกคนในประเทศนี้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้ อย่างที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการจัดการศึกษาที่ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสามารถทำได้จริง ด้วยงบประมาณที่ใช้บริหารจัดการต่ำกว่าโรงเรียนทั่วไปอีกด้วย
ตอนที่ 2 จากหนึ่งเป็นร้อยโรงเรียนต้นแบบ
จาก ที่ได้เล่าแล้วว่าโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา คือตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาความ เป็นมนุษย์และศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย โดยอาศัยการขยายนวัตกรรมการศึกษาจากโรงเรียนต้นแบบหนึ่งโรงเรียน ไปสู่โรงเรียนอีกนับร้อยที่กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบ (Node) ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงอีกมากมาย จนเกิดเป็น Critical Mass ในที่สุด ทั้งนี้ต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรครูผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community หรือ PLC) ที่ เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูของโรงเรียนต้นแบบที่นำนวัต กรรมการศึกษาแบบนี้ไปใช้ เกิดการประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเองมากที่สุด
กระบวนการขยายผลและพัฒนาโรงเรียนของรัฐให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการปฏิรูปการจัดการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ดังนี้
1. กิจกรรม Open eye เปิด โอกาสให้ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน 1 วัน เพื่อให้ครูได้เห็นความสําเร็จของกระบวนการและการใช้นวัตกรรมการศึกษาทั้ง PBL (Problem Based Learning) จิตศึกษา และ PLC (Professional learning Community) และเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งจะจุดประกายให้ครูลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิธีสอนของตัวเองและนำนวัต กรรมการศึกษาทั้ง 3 อย่าง ไปใช้กับโรงเรียนตัวเอง โดยอาจจะเริ่มเพียงบางส่วนหรือทั้งระบบ
2. อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู หลักสูตร 2 วันสำหรับการเรียนรู้บางส่วนและหลักสูตร 5-10 วันสำหรับความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆทั้งระบบ PBL (Problem Based Learning) จิตศึกษา และ PLC (Professional learning Community) ในระหว่างการอบรม แต่ละโรงเรียนได้ทำแผนกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL online สามารถดูตัวอย่างและติดตามได้ที่ link ด้านล่าง
โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน https://sites.google.com/site/bkindbankhongkradon...
โรงเรียนบ้านปอพราน https://sites.google.com/site/bkindbanpopran/
โรงเรียนชมุชนดอนไพล https://sites.google.com/site/bkindchumchondonpai...
โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://sites.google.com/site/bkindbankorkluk/

3. ติดตามผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อแต่ละโรงเรียนนํานวัตกรรมกลับไปใช้ โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนาจะทำหน้าที่คอยติดตามผล และทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย PLC ประกอบด้วย
  • ทํา Lesson study สาธิตการสอนและถ่ายทําวีดีโอบันทึกการสอนของครูในทุกชั้นเรียนเพื่อให้ครูได้เรียนรู้จากการสอนมากขึ้น
  • จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีละ 2-4 ครั้ง และผ่านเครือข่าย PLC online เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน และเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งล่าสุดจัดเมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ มีโรงเรียนมาเข้าร่วม 20 กว่าโรงเรียน มีผู้บริหารและครูเข้าร่วมกว่าร้อยคน (อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่)
  • จัด Conference ใหญ่ปีละครั้ง เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้นําเสนอความสําเร็จ และสร้างการรับรู้ให้กับสังคม
ครู และผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ แสดงให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ครูเปลี่ยนท่าทีเป็นการแสดงออกอย่างใจเย็น เป็นมิตรกับเด็กๆ มากขึ้น เด็กๆ ก็มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ มีความสุขกับการเรียน อยากมาโรงเรียน กล้าพูด กล้าตอบคำถาม กล้าแสดงออกความคิดและสื่อสารกับครูมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีพฤติกรรมเก็บตัว ไม่ค่อยพูด ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้เด็กๆ ยังมีความรับผิดชอบต่อตนเองได้ดีขึ้นและส่งผลไปถึงครอบครัวอีกด้วย ทำให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการเชิญผู้ปกครองมาเป็นครูอาสาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
นอก จากนี้ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES จัดทำโครงการร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ในการสร้างหลักสูตรวิชาชีพครูขึ้นใหม่ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถสอนได้อย่างมืออาชีพ โดยใช้โรงเรียนต้นแบบในเครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นสถานที่สังเกต การณ์ ฝึกสอน ร่วมเรียนรู้ เป็นการพัฒนาครูไปพร้อมกับการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและพัฒนาให้โรงเรียนให้ เป็นองค์กรเรียนรู้วิชาชีพและเป็นฐานปฏิรูปการศึกษาของชาติ

ปัจจุบัน โมเดลของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ขยายผลไปยังโรงเรียนรัฐบาลจำนวนทั้งสิ้น 60 โรงเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่พร้อมขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 10 โรงเรียน มีครูในเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพประมาณ 700 คน ครูทุกคนเปลี่ยนรูปแบบการสอน และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น
นี่คืออีก ก้าวสำคัญที่กำลังจะประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้ ต้องขอขอบคุณความมุ่งมั่นพยายามของครูวิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่ รวมไปถึงครูทุกคนของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ที่กล้าลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และจิตวิญญาณของความเป็นครูของโรงเรียนต้นแบบทุกโรงเรียนที่ต้องการสร้างการ ศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมให้กับเด็กๆ
เราเชื่อว่าความกล้าหาญ และจิตวิญญาณความเป็นครูมีอยู่ในตัวคุณครูทุกคน ขอเพียงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปการศึกษาก็จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องรอ...ไม่ต้องรอนโยบายจากภาครัฐ ไม่ต้องรอการปรับหลักสูตรหรือมาตรการใดๆ และจากร้อยโรงเรียนต้นแบบก็จะเพิ่มขึ้นเป็นล้านโรงเรียนที่นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสุข
ความหวังที่เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ก็จะเป็นจริงได้ในไม่ช้า...
http://www.schoolofchangemakers.com/home/knowledge?knowledge_id=361

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

สรุปความรู้ของQuarter4 | โรงเรียนบ้านหนองดุม


สรุปความรู้ของQuarter4 เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่าน
โพสต์โดย โรงเรียนบ้านหนองดุม บน 27 มีนาคม 2016

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่คุณครูได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ใจดีปลัดกระทรวงและเลขาธิการกพฐ. | โรงเรียนบ้านประทาย

การเรียนที่เนันการลงมือปฏิบัติแบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)
การสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมและนิทาน
สอนคณิตที่เน้นกระบวนการ
สอนภาษาอังกฤษใช้ เกม เพลง story 
พร้อมพัฒนาปัญญาภายในผู้เรียนและครูด้วยจิตศึกษา ทั้งหมดทั้งมวลใช้ครูพัฒนาครูด้วย ชุมชนการเรียนของรู้วิชาชีพ (PLC)

การเรียนที่เนันการลงมือปฏิบัติแบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)การสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมและนิทาน สอนคณิตที่เน้นกระบ...
โพสต์โดย โรงเรียนบ้านปะทาย บน 25 มีนาคม 2016

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยผ่านวรรณกรรม | โรงเรียนชุมชนดอนไพล

คณะครูโรงเรียนชุมชนดอนไพล อบรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยผ่านวรรณกรรม วันที่20-22. มีนาคม2559 ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

คณะครูโรงเรียนชุมชนดอนไพล อบรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยผ่านวรรณกรรม วันที่20-22. มีนาคม2559 ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา. บุรีรัมย์ครับ
โพสต์โดย โรงเรียนชุมชนดอนไพล จ.นครราชสีมา บน 20 มีนาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ศึกษาดูงาน | โรงเรียนบ้านประทาย

10-11 มีนาคม 59 ดร.สมหวัง พันธะลี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมทีมศึกษานิเทศก์.ผอ.ร.ร.และคุณครู จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1จำนวน 39 คน ได้ร่วมเรียนรู้จิตศึกษา PBLและPLC ขอบคุณ ดร.มยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.ศก.4 นายมานิต สิทธิศร ศน.เชี่ยวชาญ นายสังคม อินทร์ขาว ผอ.โรงเรียนบ้านนาขนวน ที่ร่วมต้อนรับ และให้กำลังใจคุณครูโรงเรียนบ้านปะทาย

10-11 มีนาคม 59 ดร.สมหวัง พันธะลี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมทีมศึกษานิเทศก์.ผอ.ร.ร.และคุณครู จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1จำนวน 39...
โพสต์โดย โรงเรียนบ้านปะทาย บน 11 มีนาคม 2016

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชนุสรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชนุสรณ์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจิตศึกษา ขบวนการPLC และAAR

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชนุสรณ์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจิตศึกษา ขบวนการPLC และAAR
โพสต์โดย โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย บน 10 มีนาคม 2016

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

เวทีสาธารณะ ThaiPBS | เครือข่ายโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาทีมงานรายการเวทีสาธารณะ ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการปฏิรูปครู ปฏิรูปการเรียนการสอน ความโดดเด่นของที่นี่คือการไม่มีหนังสือเรียน ไม่มีตำรา ไม่มีเสียงกดออด
และวันนี้มีครูและผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.รวมถึงผู้ปกครอง กว่า 100 มาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบ ติดตามการพูดคุยกันได้เร็วๆนี้ในรายการเวทีสาธารณะ
ทีมงานรายการเวทีสาธารณะ ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการปฏิรูปครู ปฏิรูปก...
Posted by เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส on 17 กุมภาพันธ์ 2016

เวทีสาธารณะ ตามมาดูรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่

 ทีมงานรายการเวทีสาธารณะ ตามมาดูรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ แม้จะใช้รูปแบบการสอนเดียวกันกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน แต่ที่นี่ โรงเรียนบ้านปะทาย จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ. มีความแตกต่างในรายละเอียดของพื้นที่ ข้อจำกัดในรูปแบบโรงเรียนของรัฐที่ต้องอิงหลักสูตรแกนกลาง แต่ก็สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆได้
โรงเรียนมีวิธีการสอนแบบไหน ที่ทำให้ครูและเด็กมีความสุขไปด้วยกัน เปลี่ยนวิถีครูที่เป็นครูตลอดช่วงชีวิต ให้พบความสุขในการสอนนักเรียนของเขา ติดตามได้ในเวทีสาธารณะ เร็วๆนี้ทางไทยพีบีเอส
 

ทีมงานรายการเวทีสาธารณะ ตามมาดูรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ แม้จะใช้รูปแบบการสอนเดียวกันกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีร...
Posted by เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส on 18 กุมภาพันธ์ 2016

PLC โรงเรียนบ้านปะทาย | ศรีสะเกษ

 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2
เยี่ยมชมกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อาจารย์ทิพวดี ไชยยงยศ และ ผศ.สุมลรัตน์ ไกรสรสวัสดิ์ นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 เยี่ยมชมกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
Posted by โรงเรียนบ้านปะทาย on 26 กุมภาพันธ์ 2016

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง

การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง | โรงเรียนบ้านปะทาย

คุณครูอุรวีและคุณครูวัชราภรณ์ ร่วมประชุมปฏิบัติการ"การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง" 14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม.

Posted by โรงเรียนบ้านปะทาย on 14 กุมภาพันธ์ 2016

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านนาขนวน

จิตศึกษาพี่ๆ ม.2 : เก็บ ปะ ติด คิดเห็นคุณค่า

จิตศึกษาพี่ๆ ม.2 : เก็บ ปะ ติด คิดเห็นคุณค่า
Posted by Warika NooLek on 9 กุมภาพันธ์ 2016

โรงเรียนหนองสะพาน | จ.ระยอง

กิจกรรมพัฒนาปัญญาภายนอก ควบคู่พัฒนาปัญญาภายในโรงเรียนหนองสะพาน | จ.ระยอง

ศุกร์....สุดสัปดาห์ เรียนรู้เช้า บ่ายสติรู้ตน พัฒนาคนด้วยกิจกรรมกลางแจ้ง
Posted by นพดล แสนผูก on 8 กุมภาพันธ์ 2016

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จิตศึกษา | โรงเรียนชุมชนดอนไพล จ.นครราชสีมา โครงการ BKIND

จิตศึกษา.ป.2 ห้องครูวิจิตรา
-ให้นักเรียนนั่ง เป็นวงกลมแล้วพาทำท่าประกอบเพลงกรรไกรไข่ผ้าไหม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำกิจกรรม
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม3คนแจกดินน้ำมัน และฟิวเจอร์บอร์ด
-ให้เด็กๆจินตนาการสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็ก ๆอยากไป
-ให้เด็กๆอธิบายแต่ละกลุ่มว่าคือสถานที่ใด.เพราะอะไรถึงอยากไป...


จิตศึกษา.ป.2 ห้องครูวิจิตรา-ให้นักเรียนนั่ง เป็นวงกลมแล้วพาทำท่าประกอบเพลงกรรไกรไข่ผ้าไหม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม...
Posted by โรงเรียนชุมชนดอนไพล จ.นครราชสีมา on 5 กุมภาพันธ์ 2016

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ฝึกฝนด้วย PBL | โรงเรียนบ้านปะทาย

การนำเสนอความงอกงาม

จัดการศึกษาไม่เหมือนการเพาะถั่วงอก วันสองวันเห็นผล (ฝึกฝนด้วยPBL ป ๓)

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 2 กุมภาพันธ์ 2016

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน | โรงเรียนหนองสะพาน จ.ราชบุรี

พัฒนาปัญญาภายใน สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างมีส่วนร่วม ชื่นชมผลงานด้วยกัน

วันนี้ที่หนองสะพาน.....พัฒนาปัญญาภายใน สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างมีส่วนร่วม ชื่นชมผลงานด้วยกัน
Posted by นพดล แสนผูก on 27 มกราคม 2016

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

การเรียนรู้แบบ PBL | โรงเรียนบ้านปะทาย

เรียนรู้แลัวนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เห็นปัญหาและเห็นปัญญาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้แบบ PBL


เรียนรู้แลัวนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เห็นปัญหาและเห็นปัญญาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้แบบ PBL

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 20 มกราคม 2016

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมปิดควอเตอร์ 3/2558 | โรงเรียนบ้านปะทาย

กิจกรรมปิดควอเตอร์ 3/2558 และวันเด็กปี 2559 ขอขอบคุณทุกๆความร่วมมือที่ร่วมสร้างความดีงาม

กิจกรรมปิดควอเตอร์ 3/2558 และวันเด็กปี 2559 ขอขอบคุณทุกๆความร่วมมือที่ร่วมสร้างความดีงาม

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 8 มกราคม 2016

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

สรุป Quarter3/58 | โรงเรียนบ้านหนองดุม

ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวในการปิด Quarter 3 ชุมชนของเราร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้แก่ลูกหลาน

ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวในการปิด Quarter 3 ชุมชนของเราร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้แก่ลูกหลาน
Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 8 มกราคม 2016

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ Quarter3 | โรงเรียนบ้านนาขนวน


วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

สรุปองค์ความรู้Q3 | งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านตะเคียนราม‬

สรุปองค์ความรู้Q3 ของน้องๆอนุบาล1และอนุบาล2 สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งQuarter3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (PBL : Problem based learning) ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมพร้อมชื่นชมความงอกงามของเด็กๆ

_/สรุปองค์ความรู้Q3 ของน้องๆอนุบาล1และอนุบาล2 สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งQuarter3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (PBL : Problem...

Posted by เสก เว็บทูไทย on 7 มกราคม 2016