วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ศึกษาดูงาน | โรงเรียนบ้านประทาย

10-11 มีนาคม 59 ดร.สมหวัง พันธะลี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมทีมศึกษานิเทศก์.ผอ.ร.ร.และคุณครู จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1จำนวน 39 คน ได้ร่วมเรียนรู้จิตศึกษา PBLและPLC ขอบคุณ ดร.มยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.ศก.4 นายมานิต สิทธิศร ศน.เชี่ยวชาญ นายสังคม อินทร์ขาว ผอ.โรงเรียนบ้านนาขนวน ที่ร่วมต้อนรับ และให้กำลังใจคุณครูโรงเรียนบ้านปะทาย

10-11 มีนาคม 59 ดร.สมหวัง พันธะลี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมทีมศึกษานิเทศก์.ผอ.ร.ร.และคุณครู จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1จำนวน 39...
โพสต์โดย โรงเรียนบ้านปะทาย บน 11 มีนาคม 2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น