วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ถอดบทเรียน เปลี่ยนแปลงความเชื่อ โรงเรียนเครือข่าย

ถอดบทเรียน เปลี่ยนแปลงความเชื่อ
กำหนดวิธีทำงานก้าวสู่เส้นทางที่เป็นจริง กิจกรรมถอดบทเรียนของคุณครูและชุมชนโรงเรียนบ้านปะทายและบ้านนาขนวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กับโรงเรียนบ้านขุมคำและบ้านเทพประทับ สพป.หนองคายเขต1 ขอขอบคุณผู้นำชุมชนโดยการนำของนายอุดม เถาว์คำ กำนันตำบลทุ่งใหญ่ และนายสมชัย คชพันธ์ กำนันตำบลขนุน พร้อมทีมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองทุกๆท่าน

ถอดบทเรียน เปลี่ยนแปลงความเชื่อกำหนดวิธีทำงานก้าวสู่เส้นทางที่เป็นจริง กิจกรรมถอดบทเรียนของคุณครูและชุมชนโรงเรียนบ้านปะ...

โพสต์โดย สมศักดิ์ ประสาร บน 2 เมษายน 2016