วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษา "ปะติดผีเสื้อแสนสวน" เป็นการฝึกสมาธิให้สามารถจดจ่ออยู่กับชิ้นงาน และใช้เวลาอยู่กับตนเองได้ยาวขึ้น เป็นผลงานที่เด็กๆต่างก็ภูมิใจในฝีมือของตนเอง
กิจกรรมจิตศึกษา "ปะติดผีเสื้อแสนสวน" เป็นการฝึกสมาธิให้สามารถจดจ่ออยู่กับชิ้นงาน และใช้เวลาอยู่กับตนเองได้ยาวขึ้น เป็นผลงานที่เด็กๆต่างก็ภูมิใจในฝีมือของตนเอง
Posted by โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง on 14 พฤศจิกายน 2015

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านขุนแปะ PBL Q 3/2558 | จ.เชียงใหม่

ขอบคุณทีมงานคุณภาพโรงเรียนบ้านขุนแปะทุกคน..ทั้งมือเก่า และมือใหม่..ที่มีความมุ่งมั่น สรรค์สร้างองค์ความรู้ PBL ด้วยความตั้งใจ..พร้อมใช้แล้วค่ะ..สำหรับ Q 3/2558

ขอบคุณทีมงานคุณภาพโรงเรียนบ้านขุนแปะทุกคน..ทั้งมือเก่า และมือใหม่..ที่มีความมุ่งมั่น สรรค์สร้างองค์ความรู้ PBL ด้วยความตั้งใจ..พร้อมใช้แล้วค่ะ..สำหรับ Q 3/2558

Posted by โรงเรียนบ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่ on 12 พฤศจิกายน 2015

โรงเรียนบ้านโกรกลึก จ. นครราชสีมา

ประชุมผู้ปกครอง 2558 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู

ประชุมผู้ปกครอง 2558

Posted by โรงเรียนบ้านโกรกลึก on 12 พฤศจิกายน 2015

เริ่มต้นวันอย่างมีความหมาย จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านไฮตาก จ.อุบลราชธานี

เริ่มต้นเข้านี้อย่างมีความหมาย. รู้จักตน. รู้จักเพื่อน

เริ่มต้นเข้านี้อย่างมีความหมาย. รู้จักตน. รู้จักเพื่อน

Posted by โรงเรียนบ้านไฮตาก on 12 พฤศจิกายน 2015

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Share and learn โรงเรียนบ้านปะทาย

Share and learn รู้เรา รู้โลก และ plc แผนการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ บรรยากาศ สุขใจ ในความเป็นครอบครัว รู้ตนเอง รู้คนอื่น

Share and learn รู้เรา รู้โลก และ plc แผนการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ บรรยากาศ สุขใจ ในความเป็นครอบครัว รู้ตนเอง รู้คนอื่น

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 10 พฤศจิกายน 2015

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พิธีนม | โรงเรียนบ้านโกรกลึก จ.นครราชสีมา (โครงการ BKIND)พิธีนมของนักเรียนชั้นป. 4
Posted by โรงเรียนบ้านโกรกลึก on 6 พฤศจิกายน 2015

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จ.น่าน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL เริ่มด้วยกิจกรรมจิตศึกษา และต่อด้วย สาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 และสาระภาษาไทย ชั้น ป.5 กับนักเรียน ร.ร.บ้านปงสนุก อำเภอปัว สรุปด้วยกิจกรรม AAR กับคณะครู

6 พ.ย.58 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL เริ่มด้วยกิจกรรมจิตศึกษา และต่อด้วย สาระคณิตศาสตร์ ชั้น ...
Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน on 6 พฤศจิกายน 2015