วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จ.น่าน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL เริ่มด้วยกิจกรรมจิตศึกษา และต่อด้วย สาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 และสาระภาษาไทย ชั้น ป.5 กับนักเรียน ร.ร.บ้านปงสนุก อำเภอปัว สรุปด้วยกิจกรรม AAR กับคณะครู

6 พ.ย.58 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL เริ่มด้วยกิจกรรมจิตศึกษา และต่อด้วย สาระคณิตศาสตร์ ชั้น ...
Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน on 6 พฤศจิกายน 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น