วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เปลื่ยนลูกๆกันประเมิน | นาขนวนเปิดบ้านสรุปองค์ความรู้ Quarter1 โรงเรียนบ้านนาขนวน

29 กค 57 นาขนวนเปิดบ้านสรุปองค์ความรู้ Quarter1 "เปลื่ยนลูกๆกันประเมิน" !!!กิจกรรมเป็นไปอย่างธรรมชาติครูและผู้ปกครองเห็นความงอกงามของลูกๆ มากครับ

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ ปิดควอเตอร์ที่1/57 | โรงเรียนบ้านปะทาย

ผู้ปกครอง ร่วมรับรู้ร่วมเรียนรู้ร่วมประเมิน ในกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ ปิดควอเตอร์ที่1/57 ของการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) เป็นปีที่สามแล้วโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครองเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ


วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมร่วมสร้างคนดีศรีปะทาย | ครู-ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านปะทาย


กิจกรรมเชิญชวนผู้ปกครองช่วยคุณครูเลี้ยงดูลูกในกิจกรรมร่วมสร้างคนดีศรีปะทาย(25 กรกฎาคม 57)วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สื่อการเรียนรู้ราคาถูก | โรงเรียนบ้านปะทายแม่ไก่ออกไข่ วันละฟอง 5 วัน ได้ไข่ 5 ฟอง น้องอนุบาล 1 ประดิษฐ์เอง เล่นเอง สนุกปลอดภัย หาได้ในท้องถิ่น แถมได้ทักษะ จินตนาการ ภาษาสื่อสาร ทักษะการสังเกต และคณิตสาตร์ด้านจำนวน

โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จิตศึกษา แปลงร่าง | โรงเรียนบ้านหนองดุมกิจกรรมจิตศึกษาตัวต่อแปลงร่าง โดยการนำตัวต่อหลายๆอันมาต่อรวมกันให้มีขนาดเท่ากับนักเรียนที่สามารถนอนลงไปได้ เป็นกิจกกรมการระดมสมองช่วยกันวางแผนระหว่างนักเรียน เพื่อให้ได้ตัวต่อที่มีขนาดเท่ากับนักเรียนที่นอนลงไป

โพสต์ by โรงเรียนบ้านหนองดุม.

วิถีของผู้เรียน | ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านปะทาย

การสร้างวิถีผู้เรียน ผลงานชั้นป.๒
๑. ปริยัติ เรียนรู้ผ่านกระบวนการหาคำตอบ
๒ ปฏิบัติ ลองทำ ฝึกฝน อดทน
๓.ปฏิเวธ เป็นวิถีชีวิต
ต้องใจเย็น รอคอย สม่ำเสมอ ให้กำลังใจ ไม่ยึดติดรูปแบบ

จิตอาสา | ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดุม


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดุม ร่วมแรงร่วมใจกัน ก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนโรงเรียน ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และเกิดกระบวนการทำงานเป็นทีม


วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ | โรงเรียนราษฏร์บำรุง

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราษฏร์บำรุง ร่วมกันปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนของนักเรียนด้วยPLC การจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ | โรงเรียนบ้านหนองดุมการตั้งวงสนทนา PLC ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยของครูในโรงเรียน เพื่อการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

PLC จิตศึกษา | ครูโรงเรียนบ้านหนองดุม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการทำจิตศึกษาร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาสติและปัญญาภายในก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูในโรงเรียนบ้านหนองดุม


วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ต้นข้าวต้นชีวิต | กิจกรรมการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านปะทาย

ตรวจสอบการเจริญเติบโต ของต้นข้าว แล้วบันทึก การงอก และการเจริญเติบโต ต้นข้าวต้นชีวิต


วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Body scan | ครูโรงเรียนบ้านปะทายคุณครูแต่ละท่านต่างชื่นชมว่าการฝึกฝนทบทวนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ วันนี้โดยการทำกิจกรรมจิตศึกษาbody scan และการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิด Active learning ยอดเยี่ยมมากขอบคุณครูทุกท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านเหล่าปาเป้ด

หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ เวลา 08.30 นักเรียนจะแยกกันทำกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อพัฒนาสมองโดยครูประจำชั่นเป็นผู้ กำกับและอาจจะร่วมทำด้วยตามแต่โอกาส นักเรียนมีกิจกรรมพัฒนสมองมากมายและเด็กจะมีความสุขมากเมื่อมีกิจกรรมนี้


วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว | โรงเรียนบ้านปะทาย

  
การเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องอนุบาลปะทาย ได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัส ได้ทักษะภาษา การคิด การจิตนาการ และมีการออกแบบการวางแผนการทำงานที่ยอดเยี่ยม โดยไม่ต้องลงทุนด้วยราคาแพง