วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว | โรงเรียนบ้านปะทาย

  
การเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องอนุบาลปะทาย ได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัส ได้ทักษะภาษา การคิด การจิตนาการ และมีการออกแบบการวางแผนการทำงานที่ยอดเยี่ยม โดยไม่ต้องลงทุนด้วยราคาแพง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น