วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ ปิดควอเตอร์ที่1/57 | โรงเรียนบ้านปะทาย

ผู้ปกครอง ร่วมรับรู้ร่วมเรียนรู้ร่วมประเมิน ในกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ ปิดควอเตอร์ที่1/57 ของการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) เป็นปีที่สามแล้วโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครองเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น