วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ | โรงเรียนราษฏร์บำรุง

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราษฏร์บำรุง ร่วมกันปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนของนักเรียนด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น