วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วิถีของผู้เรียน | ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านปะทาย

การสร้างวิถีผู้เรียน ผลงานชั้นป.๒
๑. ปริยัติ เรียนรู้ผ่านกระบวนการหาคำตอบ
๒ ปฏิบัติ ลองทำ ฝึกฝน อดทน
๓.ปฏิเวธ เป็นวิถีชีวิต
ต้องใจเย็น รอคอย สม่ำเสมอ ให้กำลังใจ ไม่ยึดติดรูปแบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น