วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จิตอาสา | ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดุม


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดุม ร่วมแรงร่วมใจกัน ก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนโรงเรียน ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และเกิดกระบวนการทำงานเป็นทีม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น