วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

PLC การจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ | โรงเรียนบ้านหนองดุมการตั้งวงสนทนา PLC ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยของครูในโรงเรียน เพื่อการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น