วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เรียนอังกฤษอย่างมีความสุข | โรงเรียนบ้านปะทาย

กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทำ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือทำ ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกัน

ครู "ยายทองใบ" | โรงเรียนบ้านปะทาย

ยายทองใบภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยคุณครูจัดการเรียนการสอนการสาวไหมจากการสังเกตจะเห็นว่าคุณยายทองใบเป็นได้มากกว่าวิทยากรเพราะคุณยายได้เรียนรู้การถ่ายทอดและการใช้จิตวิทยากับผู้เรียน...เหมาะสมกับคำว่า"ครูยาย"

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ฝึกสมอง 2 ซีก | กิจกรรมจิตศึก รร.เทศบาลบ้านหนองแวง

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตศึกษา โดยมีชื่อกิจกรรม "อ๊บ อ๊บ ฝึกสมอง 2 ซีก"

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มเพาะเห็ด | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมส่งเสริมทักษะงานอาชีพ "กลุ่มเพาะเห็ด" ในสัปดาห์นี้เด็กๆได้ไปศึกษาและเรียนรู้กระบวนการเพาะเห็ด ณ สวนเห็ดนกแก้ว บ้านโนนชัย มีคุณตาใจดีมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเห็ด-กระบวนการเตรียมการเพาะเห็ด ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย จากนั้นคุณตาก็พาเดินชมสวนเห็ดตามลำดับขั้นตอนที่คุณตาได้เล่าให้ฟังไปเมื่อซักครู่ คุณตาให้เด็กๆได้ลองกรอกเชื้อเห็ดใส่ถุงกัน หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กระบวนการเพาะเห็ดแล้ว ก็ได้สรุปความเข้าใจของตน ผ่านชิ้นงาน Timeline ลำดับเหตุการณ์ "กว่าจะมาเป็นเห็ด 1 ก้อน" เด็กจะต้องทำขั้นตอนใดบ้าง

พรวิเศษจากไม้ไอติม | โรงเรียนบ้านหนองดุม

ครูร่วมกันทำกิจกรรมจิตศึกษา "พรวิเศษจากไม้ไอติม" โดยการนำม้ไอติมที่ทิ้งแล้วมาทำให้เกิดประโยชน์เป็นอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ในวง PLC ของครูในโรงเรียนบ้านหนองดุม

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

PBL | เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนบูรณาการ Problem Based Learning (PBL) ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษทองใบ ทองมาก โดยโรงเรียนที่สนใจ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา) 20 คน บ้านขะยูง 19 คน บ้านทุ่งยาวคำโปรย 13 คน บ้านทุ่งโพธิ์ 2 คน บ้านโศกขามป้อม 3 คน รวม 57 คน วิทยากรจากโรงเรียนบ้านนาขนวนและปะทาย รวม 6 คน รวมผู้ร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 63 คน กิจกรรมดีมากครับ ครูต้องมีแผนและสอนโดยใช้ PBL จัดกิจกรรมจิตศึกษา (มีมากกว่า 100 วิธี) แล้วต้ังวง PLC แค่สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ประมาณ 15.00-16.30 น.) รับรองสำเร็จแน่นอนครับ ครูต้องกล้าทดลองสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ ไม่ต้องกลัวผิดครับ "คำตอบอยู่ที่หน้างาน" โรงเรียนสุขภาวะเราคงต้องคิดอะไรเป็นพิเศษเช่นนี้ครับเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น ไม่ต้องรอสพป.หรือหน่วยงานอื่นๆ มาช่วยลมๆ แล้งๆ และอาจต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกว่า เราจะปรับ/เพิ่มอะไรอย่างไร เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น "เหนือฟ้ายังมีฟ้าครับ" เราอาจจะเก่งกว่าครูที่เคยสอนเราก็ได้ ถ้าสามารถขุดความรู้/ศักยภาพของเราออกมาได้

รูปร่างรูปทรง | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษา : "รูปร่างรูปทรง" กิจกรรมจิตศึกษาเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้ คุณครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเงามาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะ จากเรื่องเล่าแปรเปลี่ยนเป็นคำถาม เชื่อมโยงสู่กิจกรรม รับรู้รับฟังผ่านการมองเห็น ชัดเจนเมื่อได้คำตอบ เมื่อใดก็ตามที่เด็กๆรู้สึกผ่อนคลาย มีความสงบรู้สึกตัว เมื่อนั้นก็จะทำให้เด็กๆสามารถเปิดรับข้อมูล และเรียนรู้ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์

สร้างสมาธิด้วยสี | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษา : "สี" กิจกรรมเช้าวันนี้คุณครูมอบพลังวิเศษให้กับเด็กที่น่ารัก ในการนำกิจกรรม Brain Gym สร้างสมาธิจดจ่อ มีความพร้อมในการรับฟังก่อนทำกิจกรรม วันนี้คุณครูใช้การทดสอบผ่านการมองเห็น โดยเริ่มจากสิ่งต่างๆรอบตัว ซึ่งเด็กๆทุกคนต่างก็มีการรับรู้ผ่านการมองเห็นที่ดีเยี่ยม
: คุณครูมีสีมาให้ดูเพิ่มค่ะ เชื่อรึเปล่าค่ะว่าสีเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากสีเพียง 3 สีเท่านั้นคะ
: เด็กๆเริ่มแสดงความคิดต่างๆนาๆตามความเข้าใจของตนเอง เชื่อมโยงจนนำไปสู่คำตอบของการกำเนิดสีต่างๆเหล่านั้น และสะท้อนผ่านผลงานภาพเรื่องสีกันค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หอคอยสามัคคี | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษา P.4 "หอคอยสามัคคี" เช้าวันนี้กับกิจกรรมจิตศึกษาฝึกการคิดอย่างมีสติ เปิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ฝึกการรับฟัง และการยอมรับ ผ่านการลงมือทำอย่างมีเหตุผล และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้จากกิจกรรมนี้ของเด็กๆแต่ละกลุ่มจะเป็นความสูง...แต่เมื่อลงมือทำแล้วความคิด...กับสิ่งที่ทำมันกลับสวนทางกัน เกิดคำถามมากมายภายในกลุ่ม..."ทำสูงแล้วจะตั้งอย่างไรละ?" เมื่อปัญหาที่มาพร้อมกับความการแก้ไขจึงเกิดการระดมสมอง ผจญภัยทางความคิดที่ท้าทายของแต่ละกลุ่ม ว่าความสูงอย่างเดียวคงไม่พอต้องอาศัยฐานที่มั่นคง
คุณครูดีใจค่ะ ที่เห็นเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะแก้ปัญหาร่วมกันทุกขั้นตอน เพื่อความสำเร็จของเป้าหมาย คุณครูไม่เห็นกลุ่มไหนวางมือหรือยอมแพ้เลย ถึงแม้หอคอยนี้ที่เด็กหวังไว้จะไม่สูงอย่างที่เด็กๆคิดไว้ก็ตาม


วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Emotion | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

พี่ ป.6 เรียนรู้เกี่ยวกับ Emotion ใบ้ท่าทางกันอย่างสนุกสนาน สามารถจำคำศัพท์จากภาพได้โดยไม่ต้องนั่งท่องทีละคำ

Role model | โรงเรียนบ้านปะทาย

การจัดการเรียนรู้ที่ให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ที่ควรคำนึงคือความร่วมมือของชุมชน และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งครูและผู้ปกครองต้องร่วมด้วยช่วยกันบ่มเพาะ เพื่อให้ผู้เรียนซึมซับแต่สิ่งดีงาม(Role model) การอ่านฟังนิทานคุณธรรมก็เป็นการบ่มเพาะที่ผู้ปกครองทำได้ง่ายๆ

ริบบิ้นลวดแปลงร่างตัวอักษร | จิตศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษา: ริบบิ้นลวดแปลงร่างตัวอักษร วันนี้คุณครูอั๋นและพี่ ป.5 ได้แปลงร่าง ริบบิ้นลวดแปลงร่าง ให้เป็นตัวอักษรต่างๆที่ตนเองชอบ พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมทำตัวอักษรนั้นๆ จนครบทุกคน
จากนั้นคุณครูให้เด็กๆ นำตัวอักษร และสระมาวางต่อกันทีละคน อ่านประโยคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ประโยคที่ปรากฏ โดยสามารถช่วยกัน สลับตัวอักษร และสระ ให้ได้ประโยคที่สมบูรณ์ที่สุด ดูซิค่ะ..เด็กๆได้คำว่าอะไรกัน