วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นได้จริงที่ห้องเรียน | โรงเรียนบ้านท่าเสา จ.ระยอง

การปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นได้จริงที่ห้องเรียน หรือ ที่โรงเรียน ..ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยน้ำลายในที่ประชุมอันฟุ้งฝอย..
โรงเรียนในชนบทหลายสิบแห่ง ปฏิรูปตัวเองแล้วด้วยปัญญาหาใช่อำนาจ ร่วมกันออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning ให้เด็กรัก เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย เพื่อให้เด็กมีความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ(ซีกซ้าย) คิดสร้างสรรค์(ซีกขวา) เข้าใจต่อเรื่องที่เรียน เห็นความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ เคารพกัน เรียนรู้ร่วมกัน และ ยังเป็นตัวเอง


วิเชียร ไชยบัง https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87/328317570597593?fref=ts

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ต้นข้าวต้นชีวิต | โรงเรียนบ้านปะทาย

งานค้นคว้าอิสระ เรื่อง ต้นข้าวต้นชีวิต พี่ๆ ป. 4 เกี่ยวข้าว เป่าปี่ ทุกคนสนุกกับการเป่าปี่ที่ทำจากต้นข้าว ทำให้เกิดเป็นเสียงตามชอบและลองเอาใบไม้มาเป่าให้มีเสียงได้อีก เป็นของเล่นที่ไม่ต้องลงทุนทุกคนสนุกมากค่ะ คุณครูขอบคุณพี่ๆ ป.4 ทุกคนที่ตั้งใจ

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ประจำสัปดาห์ | โรงเรียนบ้านปะทาย

นักเรียนจะได้นำเสนอในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาตลอดสัปดาห์ เพื่อเป็นการแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันของนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างร่วมกันในห้องเรียนอย่างมีความสุข


วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านท่าสองคอน

กิจกรรมจิตศึกษา ป.4,ป.6

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) อ.กันทรลักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะใน โรงเรียน มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มใช้กิจกรรมจิตศึกษา และจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในภาคเรียนที่ 2/2557 นี้
ในภาพเป็นการให้ผู้ปกครองมาร่วมเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนใจดีมากๆ ครับ โรงเรียนได้เริ่มทำ PLC เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 15.00-17.00 น. ก่อนทำ PLC ได้ให้ครูทำ AAR ก่อน 1 วัน ผมคาดว่าจะไปได้ดีครับถ้าทำอย่างต่อเนื่อง ทำ PLC ทุกสัปดาห์ ไม่ต้องกลัวผิดครับ ครูต้องกล้าทดลองนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ คิดก่อนทำ ลองทำ เรียนรู้ร่วมกัน และนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น


วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิทานแม่เกอว | โรงเรียนบ้านปะทาย

นิทานเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก และเป็นสิ่งที่เด็กเข้าใจง่าย ดังนั้นครูจึงใช้วรรณกรรมเพื่อนำมาประยุกต์เป็นนิทาน เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานพร้อมกับเกิดทั้งความรู้และความสุข และสามารถช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สิ่งที่อยากรู้ | โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ ที่ 166

นักเรียนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ ที่ 166 ได้ร่วมกันระดมความคิด เพื่อค้นคว้าหา Topic ที่ตัวเองสนใจและอยากเรียนรู้วิชา PBL พร้อมกับนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นกลุ่ม ในรูปแบบของ Mind mapping ให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ดู เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน


เราจะเดินไปด้วยกัน | เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับพื้นที่

29-31 ตุลาคม 57 ประชุมปฏิบัติการจิตศึกษา และจัดทำหน่วยบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ โดยครูโรงเรียนบ้านปะทาย บ้านนาขนวน บ้านทุ่งยาวฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ มีคณะครูจากโรงเรียนบ้านภูเงิน บ้านนารังกา บ้านกระมัลพัฒนาและะบ้านตระกาจ จำนวน ๕๑ คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านปะทาย