วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เราจะเดินไปด้วยกัน | เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับพื้นที่

29-31 ตุลาคม 57 ประชุมปฏิบัติการจิตศึกษา และจัดทำหน่วยบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ โดยครูโรงเรียนบ้านปะทาย บ้านนาขนวน บ้านทุ่งยาวฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ มีคณะครูจากโรงเรียนบ้านภูเงิน บ้านนารังกา บ้านกระมัลพัฒนาและะบ้านตระกาจ จำนวน ๕๑ คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านปะทาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น