วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อาชีพแห่งความสุข | โรงเรียนบ้านหนองดุม

ความฝันถือเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝัน ความฝันเปรียบเสมือนแรงผลักดันให้ตนเองมีความพยายาม ตั้งมั่น และคาดหวังที่จะทำความฝันให้เป็นความจริงได้ พี่ๆอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองดุม ล้วนมีความฝันเป็นของตนเอง ฝันที่จะมี "อาชีพแห่งความสุข"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น