วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านหนองดุม

ทุกๆวันในตอนเช้านักเรียนที่นี่จะเรียน วิชาจิตศึกษา วันนี้นักเรียนได้ใช้ดอกดาวเรืองในการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บ่มเพาะความงอกงามด้านในโดยใช้ฐาน ใจ เป็นหลัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น