วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นำเสนองานการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC | โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน

อีกขั้นของการพัฒนาครู
นำเสนองานการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC
ซึ่งโรงเรียนนำปัญหาที่เห็นว่ามีความสำคัญที่สุดในเวลานี้คือ ด้านการอ่าน การเขียน โดยให้ครูแต่ละชั้นทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาก่อนสิ้นภาคเรียน ฝ่ายบริหารก็เตรียมหนุนเสริมตามการร้องขอของครูแต่ละทีม (3-5 คน) โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ นักเรียนทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

อีกขั้นของการพัฒนาครูนำเสนองานการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLCซึ่งโรงเรียนนำปัญหาที่เห็นว่ามีความสำคัญที่สุดในเวลานี้คือ ด...
Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน on 23 ธันวาคม 2015

กระบวนการ Lesson study | โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ

_จะทำอย่างไรให้เด็กๆเข้าใจในสิ่งที่คุณครูต้องการถ่ายทอด?
...เชื่อว่าหลายๆท่านพบเจอปัญหา สอนแล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าใจ ทั้งๆที่เราสอนเต็มที่ตามกระบวนการถูกต้องทุกอย่าง บางครั้งเราก็ปล่อยไปบ้างเพราะเด็กแต่ละคนมีความเหมือนและแตกต่างกัน
_/ กระบวนการ Lesson study จะทำให้ครูได้เรียนรู้การเรียนการสอนเพื่อค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีกว่าซึ่งวิธีนี้ต้องเกิดขึ้นที่โรงเรียนผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกัน
‪#‎งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านโนนดั่ง‬

_จะทำอย่างไรให้เด็กๆเข้าใจในสิ่งที่คุณครูต้องการถ่ายทอด?...เชื่อว่าหลายๆท่านพบเจอปัญหา สอนแล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าใจ ทั้...
Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ on 22 ธันวาคม 2015

PBL Quarter3 หน่วย: The futuer อนาคตออกแบบได้ | โรงเรียนบ้านนาขนวน

Quarter3:The futuer อนาคตออกแบบได้
สัปดาห์ที่8กับกิจกรรม : คนล่าฝัน
วันนี้พี่ๆ ป.6 ได้ออกแบบกิจกรรมคนล่าฝันโดยออกฝึกงานอาชีพที่ตนเองอยากจะเป็นในอนาคต เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งมีหลากหลายอาชีพด้วยกัน เช่นคุณครู ช่างซ่อมรถ ช่างเสริมสวย เกษตรกร และผู้สร้างหนัง #ขอขอบพระคุณวิทยากรท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่อำนวยความสะดวกสถานที่ให้นักเรียนได้ฝึกงานในครั้งนี้ ประสบการณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้เด็กๆคงไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน

Quarter3:The futuer อนาคตออกแบบได้สัปดาห์ที่8กับกิจกรรม : คนล่าฝัน วันนี้พี่ๆ ป.6 ได้ออกแบบกิจกรรมคนล่าฝันโดยออกฝึกงา...
Posted by Mam Sarita on 23 ธันวาคม 2015

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

PLC โรงเรียนบ้านตะเคียนราม‬ | โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ

PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพชีพ
AAR : สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน พบปัญหาหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
BAR : สิ่งที่ดีแล้วเราจะพัฒนาต่อ หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดในสัปดาห์ถัดไป ทุกคนได้เห็นภาพการจัดกิจกรรมของเพื่อนครู เสนอเพิ่มเติมอย่างเป็นกัลยาณมิตร นอกจากนี้กิจกรรมของเพื่อนยังสามารถนำไปปรับใช้กับห้องตัวเองได้
# Super ยอดเยี่ยม
‪#‎งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านตะเคียนราม‬

PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพชีพAAR : สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน พบปัญหาหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเร...

Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ on 18 ธันวาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บ่มเพาะปัญญาภายในด้วย "จิตศึกษา" | โรงเรียนบ้านหนองดุม จ.อุบลราชธานี

เช้าวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงพวกเราเริ่มบ่มเพาะปัญญาภายในด้วย "จิตศึกษา" เพื่อพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทั้งด้านอารมณ์และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ

เช้าวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงพวกเราเริ่มบ่มเพาะปัญญาภายในด้วย "จิตศึกษา" เพื่อพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทั้งด้านอารมณ์และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ
Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 8 ธันวาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based learning) | โรงเรียนบ้านปอพราน จ.นครราชสีมา

ก้าวแรกการเริ่มต้น
- จิตศึกษา
- การเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based learning)

ก้าวแรกการเริ่มต้น- จิตศึกษา- การเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based learning)

Posted by โรงเรียนบ้านปอพราน จ.นครราชสีมา on 18 พฤศจิกายน 2015

วิถีแห่งการเรียนรู้ | โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน จ.นครราชสีมา

วิถีแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งการพัฒนาปัญญาภายในและปัญญาภายนอก
ก้าวแรกของการเริ่มต้น

วิถีแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งการพัฒนาปัญญาภายในและปัญญาภายนอกก้าวแรกของการเริ่มต้น...

Posted by โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน จ.นครราชสีมา on 17 พฤศจิกายน 2015

คณิตศาสตร์ ป.2 โรงเรียนบ้านปะทาย

วิชาคณิตศาสตร์ หนูสร้างสูตรคูณได้เอง เกินกว่าที่คุณครูกำหนด ขอบคุณคุณครู มาลา นวลแย้ม และคุณครู วัชราภรณ์ ผาปรางค์ ที่กำกับการเรียนรู้ ส่วนพี่ๆ ป.2 ก็แสดงตามบทบาทนักเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ หนูสร้างสูตรคูณได้เอง เกินกว่าที่คุณครูกำหนด ขอบคุณคุณครู มาลา นวลแย้ม และคุณครู วัชราภรณ์ ผาปรางค์ ที่กำกับการเรียนรู้ ส่วนพี่ๆ ป.2 ก็แสดงตามบทบาทนักเรียนรู้

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 2 ธันวาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษา "ปะติดผีเสื้อแสนสวน" เป็นการฝึกสมาธิให้สามารถจดจ่ออยู่กับชิ้นงาน และใช้เวลาอยู่กับตนเองได้ยาวขึ้น เป็นผลงานที่เด็กๆต่างก็ภูมิใจในฝีมือของตนเอง
กิจกรรมจิตศึกษา "ปะติดผีเสื้อแสนสวน" เป็นการฝึกสมาธิให้สามารถจดจ่ออยู่กับชิ้นงาน และใช้เวลาอยู่กับตนเองได้ยาวขึ้น เป็นผลงานที่เด็กๆต่างก็ภูมิใจในฝีมือของตนเอง
Posted by โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง on 14 พฤศจิกายน 2015

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านขุนแปะ PBL Q 3/2558 | จ.เชียงใหม่

ขอบคุณทีมงานคุณภาพโรงเรียนบ้านขุนแปะทุกคน..ทั้งมือเก่า และมือใหม่..ที่มีความมุ่งมั่น สรรค์สร้างองค์ความรู้ PBL ด้วยความตั้งใจ..พร้อมใช้แล้วค่ะ..สำหรับ Q 3/2558

ขอบคุณทีมงานคุณภาพโรงเรียนบ้านขุนแปะทุกคน..ทั้งมือเก่า และมือใหม่..ที่มีความมุ่งมั่น สรรค์สร้างองค์ความรู้ PBL ด้วยความตั้งใจ..พร้อมใช้แล้วค่ะ..สำหรับ Q 3/2558

Posted by โรงเรียนบ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่ on 12 พฤศจิกายน 2015

โรงเรียนบ้านโกรกลึก จ. นครราชสีมา

ประชุมผู้ปกครอง 2558 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู

ประชุมผู้ปกครอง 2558

Posted by โรงเรียนบ้านโกรกลึก on 12 พฤศจิกายน 2015

เริ่มต้นวันอย่างมีความหมาย จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านไฮตาก จ.อุบลราชธานี

เริ่มต้นเข้านี้อย่างมีความหมาย. รู้จักตน. รู้จักเพื่อน

เริ่มต้นเข้านี้อย่างมีความหมาย. รู้จักตน. รู้จักเพื่อน

Posted by โรงเรียนบ้านไฮตาก on 12 พฤศจิกายน 2015

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Share and learn โรงเรียนบ้านปะทาย

Share and learn รู้เรา รู้โลก และ plc แผนการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ บรรยากาศ สุขใจ ในความเป็นครอบครัว รู้ตนเอง รู้คนอื่น

Share and learn รู้เรา รู้โลก และ plc แผนการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ บรรยากาศ สุขใจ ในความเป็นครอบครัว รู้ตนเอง รู้คนอื่น

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 10 พฤศจิกายน 2015

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พิธีนม | โรงเรียนบ้านโกรกลึก จ.นครราชสีมา (โครงการ BKIND)พิธีนมของนักเรียนชั้นป. 4
Posted by โรงเรียนบ้านโกรกลึก on 6 พฤศจิกายน 2015

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จ.น่าน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL เริ่มด้วยกิจกรรมจิตศึกษา และต่อด้วย สาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 และสาระภาษาไทย ชั้น ป.5 กับนักเรียน ร.ร.บ้านปงสนุก อำเภอปัว สรุปด้วยกิจกรรม AAR กับคณะครู

6 พ.ย.58 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL เริ่มด้วยกิจกรรมจิตศึกษา และต่อด้วย สาระคณิตศาสตร์ ชั้น ...
Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน on 6 พฤศจิกายน 2015

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PBL Quarter 3 /2558 | จ.ระยอง

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าเสาและโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วงหิน โรงเรียนบ้านหนองสะพาน โรงเรียนวัดปลวกเกตุ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนวัดป่ายุบ สพป.ระยอง เขต 1 และมีสมาชิกร่วมการเรียนรู้อีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง อบจ.ระยอง ได้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PBL Quarter 3 /2558 โดยใช้สุขศึกษาเป็นแกน ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าเสาและโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วงหิน โรงเรียนบ้านหนองสะพาน โรงเรียนว...

Posted by โรงเรียนบ้านท่าเสา on 28 ตุลาคม 2015

PLC เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา | จ.ระยอง

หลายโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา จ.ระยอง ขับเคลื่อนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ จิตศึกษา PBL: Problem Based Learning PLC :Professional Learning Community เพื่อพัฒนาการศึกษา

หลายโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา จ.ระยอง ขับเคลื่อนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ จิตศึกษา PBL: Problem Based Learning PLC :Professional Learning Community เพื่อพัฒนาการศึกษา lpmpgroup.blogspot.com

Posted by โรงเรียนบ้านท่าเสา on 28 ตุลาคม 2015

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิถีการสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี
วิถีการสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี ขับเคลื่อน PBL จิตศึกษา PLC พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข
วิถีโรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี
วิถีการสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี ขับเคลื่อน PBL จิตศึกษา PLC พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา lpmpgroup.blogspot.com
Posted by โรงเรียนวัดโคกทอง - ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี on 24 ตุลาคม 2015

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Lesson Study | Body Scan จิตศึกษา ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ

Lesson study จะทำให้ครูได้เรียนรู้การเรียนการสอนเพื่อ
­ค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีกว่า ซึ่งวิธีนี้ต้องเกิดขึ้นโดยคณะครูในโรงเรี­ยนผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกัน
Lesson Study | Body Scan จิตศึกษา ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ โครงการ “ครูงอกนอกกะลา Model school ” โดย ครูปู ศุภากร อ่อนลา http://nnk2014.blogspot.com/

สรุปองค์ความรู้ความงอกงามของครูและศิษย์ | โรงเรียนบ้านนาขนวน จ.ศรีสะเกษ

8 ต.ค 58 กิจกรรมปิดQuarter 2/58 สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ โดยมีผู้ปกครองร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

สรุปองค์ความรู้ พบความงอกงานของครูและศิษย์ครับ

Posted by โรงเรียนบ้านนาขนวน on 9 ตุลาคม 2015

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

วิถีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองดุม | จิตศึกษา | การจัดการเรียนรู้


วิถีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองดุม | จิตศึกษา | การจัดการเรียนรู้
Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 14 กันยายน 2015

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้เกิดขึ้นทุกๆ Quarter | โรงเรียนบ้านหนองดุม


โรงเรียนสุขภาวะ @ หนองดุม ณ. วันนนี้ คุณครูทุกท่านมีความตั้งใจที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้เกิดขึ้นทุกๆ Quarter
Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 7 กันยายน 2015

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

จิตศึกษา


"จิตศึกษา" คือ การเตรียมเด็กก่อนเรียนนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดการเรียนการสอน เพราะเมื่อเด็กพร้อม เขาจะเรียนรู้ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว Credit #ครูใหญ่นอกกะลา@4 ก.ย.58
Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 3 กันยายน 2015

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนกาละพัฒน์ จ.ภูเก็ต

การเรียนรู้ที่ครูและเด็กๆ ร่วมกันสร้างในห้องเรียน

โครงการเครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน

ผู้ปกครองอาสา มาช่วยเติมเต็มกิจกรรมของพี่ ป.1
ด้วยความสนใจของผู้ปกครองและความใส่ใจของครู
ขอบคุณทุกแรงกายแรงใจ

ผู้ปกครองอาสา มาช่วยเติมเต็มกิจกรรมของพี่ ป.1ด้วยความสนใจของผู้ปกครองและความใส่ใจของครูขอบคุณทุกแรงกายแรงใจครับ

Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน on 18 สิงหาคม 2015

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ร่วมชื่นชมให้กำลังใจโรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะ ราชบุรี. โรงเรียนวัดโคกทอง


โรงเรียนวัดโคกทอง สพป.ราชบุรีเขต 1
Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 17 สิงหาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL ของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียน


ร่วมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้...วันแรกกับกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL ของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียน  ในการร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Ouarter 2/2558
Posted by โรงเรียนบ้านท่าเสา on 12 สิงหาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขยายผลจิตศึกษา | เครือข่ายสุขภาวะศรีสะเกษ

เครือข่ายสุขภาวะศรีสะเกษ. จัดอบรมขยายผลจิตศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตเดียวกัน

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 15 กรกฎาคม 2015

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการ Active Learning | โรงเรียนบ้านหนองดุม


ระบวนการ Active Learning พี่ๆอนุบาล 2 Quarter 1 โรงเรียนแสนสนุก อาชึพค้าขายในชุมชนเด็กๆสะท้อนความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้

โพสต์ by โรงเรียนบ้านหนองดุม.

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จ.ขอนแก่น


กิจกรรมจิตศึกษา Body scan กระบวนการของการผ่อนคลาย มุ่งสู่การบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม โดยการใส่ข้อมูลด้านบวกลงในจิตใต้สำนึกผ่านการเล่าเรื่อง
กิจกรรมจิตศึกษา Body scan กระบวนการของการผ่อนคลาย มุ่งสู่การบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม โดยการใส่ข้อมูลด้านบวกลงในจิตใต้สำนึกผ่านการเล่าเรื่อง
Posted by โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง on 8 กรกฎาคม 2015

ติดตาม lesson study NNK ศรีสะเกษ


เดินเครื่องแล้ว กับโรงเรียนในโครงการ. "งอกนอกกะลา" ศรีสะเกษ.เขต 3
จากสมมุติฐานที่ว่า ...
เมื่อ ทิฐิ ต่อผู้เรียนหรือต่อการจัดศึกษาเปลี่ยน (จากมิจฉาทิฐิเป็นสัมมาทิฐิ)
....ปฏิบัติการก็เปลี่ยน
.......และ ..ผลก็ย่อมเปลี่ยน
เริ่มที่
‪#‎จิตศึกษา‬


โพสต์ by .

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านปะทาย จ.ศรีสะเกษ

จิตศึกษาวันนี้ 30 มิ.ย. 58 ผู้ปกครองใจดี ร่วมกิจกรรมน้องอนุบาล สนุก มีสติ รู้ตัวให้เกียรติตนเองและผู้อื่น เป็นวิถียามเช้า ที่ปะทาย

จิตศึกษาวันนี้ 30 มิ.ย. 58 ผู้ปกครองใจดี ร่วมกิจกรรมน้องอนุบาล สนุก มีสติ รู้ตัวให้เกียรติตนเองและผู้อื่น เป็นวิถียามเช้า ที่ปะทาย
Posted by อมร รุจน์วรา on 30 มิถุนายน 2015

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างการเรียนรู้ | โรงเรียนชุมชนวัดโคกทอง ราชบุรี.

สัมพันธภาพที่ดี.ความเข้าใจ ความร่วมไม้ร่วมมือจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคนในชุมชนช่วยกันสร้าง...

ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างการเรียนรู้
โรงเรียนชุมชนวัดโคกทอง ราชบุรี.

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โยคะ บริหารกาย บริหารจิต | โรงเรียนบ้านไฮตากจิตศึกษา น้องอนุบาล | โรงเรียนบ้านตะเคียนราม (งอกนอกกะลา)วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการ PBL | โรงเรียนบ้านไฮตากจิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

กิจกรรจิตศึกษาเช้านี้ เริ่มจากเบลนยิมฝึกการทำงานของสมองซีกซ้าย ขวาให้สัมพันธ์กัน ต่อด้วยลากเส้นต่อจุดตัวเลข 1-31 ฝึกทักษะการสังเกต สมาธิ.

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จิตศึกษา (มินิภาพตัดต่อ 5 ชิ้น) | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

    รูปภาพที่แถมมาจากขนมมีเยอะจัง สามารถนำมาเป็นสื่อการสอนได้ " มินิภาพตัดต่อ 5 ชิ้น " เด็กๆชอบมาก เล่นได้ทั้ง 2 ด้าน ฝึกทักษะการคิด การสังเกต สมาธิ จิตจดจ่อ


วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิถีโรงเรียนบ้านหนองดุม | กิจกรรมจิตศึกษา

วิถีชีวิตการพัฒนาปัญญาภายในด้วยกิจกรรมจิตศึกษาสร้างสมาธิพัฒนาสมองนักเรียนให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้

วิถีชีวิตการพัฒนาปัญญาภายในด้วยกิจกรรมจิตศึกษาสร้างสมาธิพัฒนาสมองนักเรียนให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้

Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 28 พฤษภาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ | จ.แม่ฮ่องสอน

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา ฝึกการมีสติที่ยาวเพื่อการมีสมาธิจดจ่อโดยใช้โยคะ นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ | จ.แม่ฮ่องสอน

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษาฝึกการมีสติที่ยาวเพื่อการมีสมาธิจดจ่อโดยใช้โยคะ. ม.2. ร.ร.อบจ.บ้านจองคำ. จ.แม่ฮ่องสอน

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 9 มิถุนายน 2015

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Plc การสอนคณิตศาสตร์แบบนอกกะลา | โรงเรียนบ้านหนองดุม

แลกเปลี่ยน Plc การสอนคณิตศาสตร์แบบนอกกะลา | โรงเรียนบ้านหนองดุม

Plc การสอนคณิตศาสตร์แบบนอกกะลา

Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 23 พฤษภาคม 2015

โรงเรียนบ้านไฮตาก | จ.อุบลราชธานี

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมวางแผน | โรงเรียนบ้านไฮตาก

ระดมความคิดจากผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน

Posted by โรงเรียนบ้านไฮตาก on 7 มิถุนายน 2015

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านขุมคำ | จ.หนองคาย

กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทั้งเด็กและครู โรงเรียนบ้านขุมคำ | จ.หนองคาย

โรงเรียนบ้านเทพประทับ | จ.หนองคาย

กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทั้งครูและเด็ก โรงเรียนบ้านเทพประทับ | จ.หนองคาย

ร.ร.บ้านเทพประทับ. จ.หนองคาย

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 26 พฤษภาคม 2015

จิตศึกษา โรงเรียนโนนตาดเลยพัฒนา | จ.เลยกิจกรรมช่วงเช้าของทุกวัน พัฒนาปัญญาภายในโดยกิจกรรมจิตศึกษา ร.ร.โนนตาดเลยพัฒนา จ.เลย

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา. ร.ร.โนนตาดเลยพัฒนา จ.เลย

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 25 พฤษภาคม 2015

จิตศึกษา โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย | ศรีสะเกษพัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา. ร.ร.ทุ่งยาวคำโปรย ศรีสะเกษ

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา. ร.ร.ทุ่งยาวคำโปรย ศรีสะเกษ

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 25 พฤษภาคม 2015

โรงเรียนบ้านจองคำ | จ.แม่ฮ่องสอนในฐานะที่เป็นครู เราจะสอนหนังสือ หรือจะสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน

ภาพ : โรงเรียนบ้านจองคำ อบจ.แม่ฮ่องสอน

ในฐานะที่เป็นครู. เราจะสอนหนังสือ. หรือจะสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนภาพ. : โรงเรียนบ้านจองคำ. อบจ.แม่ฮ่องสอน.

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 25 พฤษภาคม 2015

จิตศึกษา ร.ร.นางแดดเหนือ ชัยภูมิพัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา ร.ร.นางแดดเหนือ ชัยภูมิ

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา ร.ร.นางแดดเหนือ ชัยภูมิ

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 25 พฤษภาคม 2015

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายนอกกะลาทั้งหมด 7 โรงเรียน | ระยองร่วมกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบหน่วยการเรียนและแผนการเรียนรู้แบบ PBL ใน Quarter1/2558

เมื่อวันที่12-13 พฤษภาคม 2558 คณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายนอกกะลาทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าสา โรงเรียน...

Posted by โรงเรียนบ้านท่าเสา on 14 พฤษภาคม 2015

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ถ่ายทอดประสบการณ์การออกแบบเครื่องมือคิด(design thinking) และจิตศึกษา

ครูโรงเรียนบ้านปะทายไปถ่ายทอดประสบการณ์การออกแบบเครื่องมือคิด(design thinking) และจิตตปัญญาศึกษาให้กับคุณครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ และ ร.ร.บึงมะลูวิทยา อ.กันทรลักษ์

ครูเลข สุวรรณา แสนแก้ว และครูเล็ก วาริกา คำมุงคุล☺☺เป็นตัวแทนคุณครูโรงเรียนบ้านปะทายไปถ่ายทอดประสบการณ์การออกแบบเครื่อง...
Posted by โรงเรียนบ้านปะทาย on 11 พฤษภาคม 2015

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เตรียมกระบวนการ "จิตศึกษา" ก่อนเปิด Quarter 1 | อุบลราชธานีเตรียมกระบวนการ "จิตศึกษา" ก่อนเปิด Quarter 1 | รร.บ้านหนองดุุม อุบลราชธานี

เตรียมกระบวนการ "จิตศึกษา" ก่อนเปิด Quarter 1

Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 30 เมษายน 2015

แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน | จ.เลยครูมักมีปัญหา 1หรือ2 อย่างนี้. หนึ่งคือไม่เข้าใจเนื้อหาที่จะสอน. สองคือไม่รู้วิธีสอนหรือวิธีจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวบ้านเมืองเราแก้ปัญหาดังนี้
วิธีที่1 ให้ครูได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น จาก ปกศ เป็น ป.ตรี โท เอก. เราจึงเห็นหลักสูตรพิเศษมากมาย ที่ส่งเสริมให้ครูเรียนต่อให้สูงขึ้น เช่น กศบป. ป.บัณฑิต. แต่วิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้ครูเข้าใจเนื้อหาที่จะสอนมากขึ้น หรือมีทักษะการสอนเพิ่มขึ้นเลย
วิธีที่2 ให้การอบรมครูให้มาก ซึ่งก็ทำเรื่อยๆ มา แต่ก็ไม่ได้ช่วยปัญหาข้างต้นเช่นกัน


วิธีใหม่ที่พอมีหวัง คือให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอนจากกันและกัน. ด้วยกระบวนการPLC. (พูดคุยกันเรื่องการเรียนการสอน เนื้อหาที่จะสอน เด็กๆที่จะสอน. แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน)
เพื่อให้ครู
Learn to know as teachers.
Learn to act as teachers.
Learn to feel as teachers

ครูมักมีปัญหา 1หรือ2 อย่างนี้. หนึ่งคือไม่เข้าใจเนื้อหาที่จะสอน. สองคือไม่รู้วิธีสอนหรือวิธีจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน...

Posted by Lamplaimat Pattana School on 7 พฤษภาคม 2015

เกื้อหนุนด้วยระบบการบริหารองค์กรแบบใหม่ PLCมีหลายโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ที่เริ่มวิวัฒน์ตนเองแล้ว ด้วยการเปลี่ยนแปลง 3 ระบบในโรงเรียน
1. ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาปัญญาภายใน(ด้วยนวัฒตกรรม จิตศึกษา) และ มุ่งพัฒนาปัญาภายนอก (ด้วยPBL)
2. ระบบกิจกรรม ที่มีความหมายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจริงๆ ที่ไม่เทอะทะ ไม่ติดพิธีการอันไร้สาระ เป็นความร่วมมือกันของครู ผู้ปกครอง และชุมชน
3.ระบบความสัมพันธ์ ระดับราบระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน


ทั้งหมดนี้เกื้อหนุนด้วยระบบการบริหารองค์กรแบบใหม่ PLC

เปลี่ยนแปลงได้ มีหลายโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ที่เริ่มทวิวัฒน์ตนเองแล้ว ด้วยการเปลี่ยนแปลง 3ระบบในโรงเรียน1. ระบบการเรีย...

Posted by Lamplaimat Pattana School on 7 พฤษภาคม 2015

จิตศึกษา | โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ สพป.อำนาจเจริญ7พ.ค 58 ร่วมสาธิตและออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาให้กลุ่มคุณครูนักปฎิบัติคืนความสุขสู่ผู้เรียน โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ สพป.อำนาจเจริญ ขอบคุณในความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

7พ.ค 58 ร่วมสาธิตและออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาให้กลุ่มคุณครูนักปฎิบัติคืนความสุขสู่ผู้เรียน โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ สพป.อำน...

Posted by Mam See on 7 พฤษภาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะ สพป.เลย เขต 2คณะครู. 3 โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะ สพป.เลย เขต 2 ร่วมกันออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL. Problem Based Learning การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ให้ดี. มีความรู้ที่จำเป็นต่อการมีชีวิต. มีคุณลักษณะที่สังคมและโลกต้องการ

ต้องประกาศให้โลกรู้. (ผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษา)มีครูเล็กๆ หลายกลุ่มกระจายอยู่ทุกมุมของประเทศที่ไม่รอว่าจะมีหนังสื...
Posted by Pantippa Thongmee on 6 พฤษภาคม 2015

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม | ศรีสะเกษ

“ผมเหลืออายุราชการอีก 7 ปี และผมก็เป็นคนภูสิงห์ ผมอยากเห็นคนบ้านของตัวเองพัฒนา มีวิธีคิดที่เชื่อมโยง เป็นส่วนหนึ่งกับสังคมโลก รู้เท่าทันปัญหา ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต ผมไม่กลัวที่คนอื่นจะไม่เข้าใจ ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน เงินเดือนไม่ขึ้น ผมมีเพียงพอแล้ว แต่ผมอยากให้เด็กได้รับประโยชน์ที่แท้จริง” ผอ. อำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ


“ผมเหลืออายุราชการอีก 7 ปี และผมก็เป็นคนภูสิงห์ ผมอยากเห็นคนบ้านของตัวเองพัฒนา มีวิธีคิดที่เชื่อมโยง เป็นส่วนหนึ่งกับสัง...

Posted by Sirima Phothichak on 28 เมษายน 2015

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์­การทำงานเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ (เวทีสาธารณะ)2-3 เมษายน ที่ผ่านมา มีการจัดการประชุมวิชาการ "สานพลังการเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ" คืนความสุขสู่ผู้เรียน ที่เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึ­กษา ได้สร้างเครือข่าย และมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์­การทำงานเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยวิธ­ีการต่างๆ ที่เห็นผลจนเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยังมีการจัดกระบวนการเพื่อระดมข้­อเสนอในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่­ทำทันที เวทีสาธารณะที่จัดขึ้นเปิดพื้นที่พูดคุยแล­กเปลี่ยนข้อเสนอและแนวทางในการนำไปปฏิรูปก­ารศึกษาได้จริง โดยมีตัวแทนเยาวชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมพูดคุย


วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

PLC ปฏิรูปการเรียนรู้ครูและเด็ก Professional Learning Community

เก็บจากงานเวทีประชุมวิชาการ "สานพลังเรียนรู้ ครูนักปฏิบัติ : คืนความสุขสู่ผู้เรียน" PLC ปฏิรูปการเรียนรู้ครูและเด็ก Professional Learning Community โดยครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง: โรงเรียนนอกกะลา ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี 2-3 เม.ย.2558

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

เดินหน้าขับเคลื่อน

 จะทำอย่างไร เมื่อจะไปโครงการสานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ:คืนความสุขสู่ผู้เรียน (2-3 เมษายน 58) โดยคุณครูและผู้อำนวยการจาก5โรงเรียนประกอบด้วยบ้านหนองดุมและสมเด็จราช ชนนี(อบ.5)
บ้านปะทาย.บ้านนาขนวนและบ้านทุ่งยาวคำโปรย(ศก.4) เวทีใหญ่ที่อิมแพคเมืองทอง

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ออกแบบจิตศึกษา รร.บ้านปางแก สพป.นม4 และ รร.หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ

กิจกรรม PLC AAR ออกแบบจิตศึกษา รร.บ้านปางแก สพป.นม4 และหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ@บ่ายวันที่ 9 มี.ค.58 รร.ทุ่งยาวคำโปรย


วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

วง plc โรงเรียนบ้านตระกาจปฏิรูปการศึกษาจากรากหญ้า | โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรยวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา น้องๆอนุบาล ๑ ร.ร.บ้านปะทายวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ออกแบบการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองสะพาน จ.ระยอง

เรียนรู้สู่การปฏิบัติ.
ผู้บริหารและครู ร.ร.บ้านหนองสะพาน จ.ระยอง
ออกแบบการสอนคณิตฯ ที่มุ่งสู่ความเข้าใจทั้งเนื้อหาและทักษะทางคณิตศาสตร์
เครือข่ายสุขภาวะ....


วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

AAR คณิตศาสตร์ | โรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี

AAR (After Action Review) หลังการเรียนรู้การออกแบบการสอนคณิตศาสตร์ ของคณะครูโรงเรียนวัดโคกทอง. จ.ราชบุรี เครือข่ายโครงการสุขภาวะ. เพื่อว่างแผนเตรียมการทั้งระบบสำหรับปีการศึกษา. 2558

การเตรียมดินเตรียมพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญ ครูและเด็กคือทุกเมล็ดพันธุ์พร้อมที่จะงอกงาม

ความงอกงามจากภายในทั้งเด็กและครูจะเกิดได้ต้องสร้างชุมชนที่มีสัมพันธภาพเชิงบวก. บรรยากาศร่มรื่นน่าเรียน. มีวิถีขององค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้และงอกงาม สร้างคุณค่าและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้งอกงามภายในอย่างหลากหลายและแยบยล

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คณิตศาสตร์นอกกะลา

เรียนรู้ให้ลึกซึ้ง แตกต่างจากเรียนรู้ให้มาก และเราจะเข้าใจว่าการจัดการกับตัวเลขได้
ก็ไม่จำเป็นจะต้องท่องสูตรคูณและถ้าเข้าใจไม่ลึกซึ้งการสอนท่องก็อาจเป็นเหตุแห่งความล้มเหลวของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้


ทบทวนเป้าหมายสู่การพัฒนาปัญญาภายใน เครือข่ายโรงเรียน จ.แพร่

13/2/58 ภารกิจ วันที่ 2 ของเครือข่ายกัลยาณมิตรสุขภาวะแพร่เขต2 คำสำคัญที่ คุณครูสะท้อนจากวงAARที่ ผอ.วิริยะ ผอ.ธีรนัน ผอ.ปรียาพร และผอ.วัชรี ฟังแล้วชื่นใจ คือ "พวกเรามีความชัดเจนเข้าใจ เป้าหมายและกระบวนการจิตศึกษาจนสามารถออกแบบได้ซึ่งจะได้นำไปใช้กับลูกที่ รร.ต่อไปคะ"การศึกษาเป็นงานปราณีต ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจและปัญญาอย่างมาก

ทีมคณะนักวิจัยนำโดย ศาสตราจารย์ดร.เอรโน่ เละติเน่น (Prof.Dr. Erno Lehtinen) มหาวิทยาลัยตูรกุ(University of Turku) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยตูรกุ ประเทศฟินแลนด์ ประกอบด้วยคณะนักวิจัยนักวิชการและกัลยาณมิตร เยี่ยมชมโรงเรียนนอกกะลาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เรียนรู้กิจกรรม พัฒนาปัญญาภายใน ร่วมกัน | เครือข่าย จ.แพร่12 กพ.58 วันแรกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ สพป.แพร่ เขต2 อ.สูงเม่น รร.วัดโคกเกษม รร.บ้านดอนมูล รร.บ้านปงหัวหาดและ รร.บ้านทุ่งเจริญ

**กิจกรรม คลี่คลายเปิดกระบวนทัศน์
**กิจกรรมสาธิตการสอน วิชาภาษาไทยและบูรณาการPBLอนุบาลโดยครูอรทัย และครูหญิง
**AAR เพื่อนำไปใช้ต่อที่หน้างาน

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ | ชัยภูมิ

กิจกรรมจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน
ร.ร.บ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ.1 เครือข่ายสุขภาวะ

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านจันทร์ | จ.เชียงใหม่

อีกก้าวเล็กๆของบ้านจันทร์ค่ะเนื่องจากผู้ปกครองเป็น ชนเผ่าปกากญอใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทยต้องสร้างความเข้าใจกันบ่อยๆทุกครั้ง ที่มีการประชุมก็จะแบ่งเวลาฝึกปฏิบัติเสมือนจริงในห้องเรียนให้กับผู้ปกครอง ได้เข้าใจและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่

ร.ร.บ้านขุนแปะ จำนวน 8 คน จาก สพป.เชียงใหม่เขต6เรียนรู้ร่วมกับคุณครูของเราด้วย 3 เครื่องมือคือ1.จิตตปัญญาศึกษา2.AL/PBL 3.PLC(AAR)เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิตศึกษาและการจัดการเรียนรู้ PBL | โรงเรียนบ้านท่าเสา จ.ระยอง

           วันที่ 17 มกราคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเสาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิตศึกษาและการจัดการเรียนรู้ PBL โดยได้รับเกียรติจากครูต๋อยและครูพร จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาร่วมพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้พวกเราชาว PBL...

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

ปิดควอเตอร์ 3/57 | โรงเรียนบ้านปะทาย

      ความสุขของ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและคุณครู ในกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ปิดควอเตอร์ที่๓/๒๕๕๗ ส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ ๒๑

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ open class

5 ม.ค. 58 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ open class โดย ทีม ร.ร.ปะทาย จ.ศรีสะเกษ ร่วมแลกเปลี่ยนกับคุณครู จ. มุกดาหาร ยโสธร อุบลฯ ณ สวนปาล์มรีสอร์ท มุกดาหาร

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา | โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี

โรงเรียนวัดโคกทอง ราชบุรี เขต 2 เครือข่ายโครงการสุขภาวะฯ กับวันแรกของการเปิดเรียน
ทุกคนรวมกันสร้างชุมชนและวิถีของชุมชนที่อยู่บนฐานธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง BBL โดยใช้จิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน  อีกหนึ่งชุมชนเล็กๆ ที่ใจใหญ่