วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิถีโรงเรียนบ้านหนองดุม | กิจกรรมจิตศึกษา

วิถีชีวิตการพัฒนาปัญญาภายในด้วยกิจกรรมจิตศึกษาสร้างสมาธิพัฒนาสมองนักเรียนให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้

วิถีชีวิตการพัฒนาปัญญาภายในด้วยกิจกรรมจิตศึกษาสร้างสมาธิพัฒนาสมองนักเรียนให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้

Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 28 พฤษภาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น