วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ | จ.แม่ฮ่องสอน

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา ฝึกการมีสติที่ยาวเพื่อการมีสมาธิจดจ่อโดยใช้โยคะ นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ | จ.แม่ฮ่องสอน

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษาฝึกการมีสติที่ยาวเพื่อการมีสมาธิจดจ่อโดยใช้โยคะ. ม.2. ร.ร.อบจ.บ้านจองคำ. จ.แม่ฮ่องสอน

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 9 มิถุนายน 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น