วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

กิจกรรจิตศึกษาเช้านี้ เริ่มจากเบลนยิมฝึกการทำงานของสมองซีกซ้าย ขวาให้สัมพันธ์กัน ต่อด้วยลากเส้นต่อจุดตัวเลข 1-31 ฝึกทักษะการสังเกต สมาธิ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น