วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

PLC | โรงเรียนบ้านท่าเสา


วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ต่อเติมภาพตามจินตนาการ | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ต่อเติมภาพตามจินตนาการ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสมาธิและจิตจดจ่อ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โรงเรือนเพาะเห็ดอินทรีย์ | โรงเรียนบ้านเทพประทับ

โรงเรือนเพาะเห็ดอินทรีย์ราคาประหยัด โรงเรียนบ้านเทพประทับ

Brain Gym,whisper game | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

Brain Gym ตามด้วย whisper game (เกมกระชิบ)

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หน่วยการเรียนรู้ Quarter 3 | อนุบาล1 โรงเรียนบ้านปะทาย

หน่วยการเรียนรู้ Quarter 3 สาระการเรียนรู้ที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก น้องอนุบาล 1 อยากเรียนรู้เรื่องผัก และตั้งชื่อว่าเพื่อนรัก ผักจ๋า น้องๆ ได้นำผักมาจากบ้านแล้วมาแนะนำ


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง | เทศบาลนครขอนแก่น

คุณครูจะพาไปสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
โพสต์ by Jariyapon Promsing.

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ | ปราชญ์รากหญ้า

เสวนา “การศึกษาจากรากหญ้าถึงนาซ่า” 3 ผู้ร่วมเสวนา พ่อครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปราชญ์รากหญ้า ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ปราชญ์นาซ่า ผู้ดำเนินรายการ คุณประสาน อิงคนันท์

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การเรียนรู้ภาษาไทยน้องอนุบาล ๑. และพี่อนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านปะทาย

การเรียนรู้ภาษาไทยน้องอนุบาล ๑. และพี่อนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านปะทาย

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ | สร้างแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะครู นักเรียน ชุมชน พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
โพสต์ by โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ.

โรงเรียนบ้านปะทาย | จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน

กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในผู้เรียน ทุกเช้า08.30-08.50 น.

แผนจัดกระบวนการเรียนรู้ PBL Online รร.บ้านนาขนวน


โรงเรียนบ้านนาขนวน ทีมช่วยกันนำแผนการจัดการเรียนรู้ pbl ของ quarter 2 ขึ้นระบบ online เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รร.เครือข่ายของเราครับ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เตรียมความพร้อมก่อนเรียน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

แม่ครูยุลีชี้แนะการเอาใจใส่การทำงานในเทอม 2 ต่อด้วยการทบทวนเบรนยิม..แปลงร่างพี่จุกน้ำเป็นอะไรก็ได้ที่เด็กๆ อยากจะให้เป็นแล้วตอบแม่ครูว่าทำไมจึงแปลงร่างเป็นสิ่งนั้น ฟัง..คิด..ตอบคำถาม สมาธิและจิตจดจ่อ..