วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

วิถีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองดุม | จิตศึกษา | การจัดการเรียนรู้


วิถีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองดุม | จิตศึกษา | การจัดการเรียนรู้
Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 14 กันยายน 2015

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้เกิดขึ้นทุกๆ Quarter | โรงเรียนบ้านหนองดุม


โรงเรียนสุขภาวะ @ หนองดุม ณ. วันนนี้ คุณครูทุกท่านมีความตั้งใจที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้เกิดขึ้นทุกๆ Quarter
Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 7 กันยายน 2015

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

จิตศึกษา


"จิตศึกษา" คือ การเตรียมเด็กก่อนเรียนนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดการเรียนการสอน เพราะเมื่อเด็กพร้อม เขาจะเรียนรู้ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว Credit #ครูใหญ่นอกกะลา@4 ก.ย.58
Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 3 กันยายน 2015