วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขยายผลจิตศึกษา | เครือข่ายสุขภาวะศรีสะเกษ

เครือข่ายสุขภาวะศรีสะเกษ. จัดอบรมขยายผลจิตศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตเดียวกัน

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 15 กรกฎาคม 2015

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการ Active Learning | โรงเรียนบ้านหนองดุม


ระบวนการ Active Learning พี่ๆอนุบาล 2 Quarter 1 โรงเรียนแสนสนุก อาชึพค้าขายในชุมชนเด็กๆสะท้อนความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้

โพสต์ by โรงเรียนบ้านหนองดุม.

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จ.ขอนแก่น


กิจกรรมจิตศึกษา Body scan กระบวนการของการผ่อนคลาย มุ่งสู่การบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม โดยการใส่ข้อมูลด้านบวกลงในจิตใต้สำนึกผ่านการเล่าเรื่อง
กิจกรรมจิตศึกษา Body scan กระบวนการของการผ่อนคลาย มุ่งสู่การบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม โดยการใส่ข้อมูลด้านบวกลงในจิตใต้สำนึกผ่านการเล่าเรื่อง
Posted by โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง on 8 กรกฎาคม 2015

ติดตาม lesson study NNK ศรีสะเกษ


เดินเครื่องแล้ว กับโรงเรียนในโครงการ. "งอกนอกกะลา" ศรีสะเกษ.เขต 3
จากสมมุติฐานที่ว่า ...
เมื่อ ทิฐิ ต่อผู้เรียนหรือต่อการจัดศึกษาเปลี่ยน (จากมิจฉาทิฐิเป็นสัมมาทิฐิ)
....ปฏิบัติการก็เปลี่ยน
.......และ ..ผลก็ย่อมเปลี่ยน
เริ่มที่
‪#‎จิตศึกษา‬


โพสต์ by .

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านปะทาย จ.ศรีสะเกษ

จิตศึกษาวันนี้ 30 มิ.ย. 58 ผู้ปกครองใจดี ร่วมกิจกรรมน้องอนุบาล สนุก มีสติ รู้ตัวให้เกียรติตนเองและผู้อื่น เป็นวิถียามเช้า ที่ปะทาย

จิตศึกษาวันนี้ 30 มิ.ย. 58 ผู้ปกครองใจดี ร่วมกิจกรรมน้องอนุบาล สนุก มีสติ รู้ตัวให้เกียรติตนเองและผู้อื่น เป็นวิถียามเช้า ที่ปะทาย
Posted by อมร รุจน์วรา on 30 มิถุนายน 2015