วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จ.ขอนแก่น


กิจกรรมจิตศึกษา Body scan กระบวนการของการผ่อนคลาย มุ่งสู่การบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม โดยการใส่ข้อมูลด้านบวกลงในจิตใต้สำนึกผ่านการเล่าเรื่อง
กิจกรรมจิตศึกษา Body scan กระบวนการของการผ่อนคลาย มุ่งสู่การบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม โดยการใส่ข้อมูลด้านบวกลงในจิตใต้สำนึกผ่านการเล่าเรื่อง
Posted by โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง on 8 กรกฎาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น