วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการ Active Learning | โรงเรียนบ้านหนองดุม


ระบวนการ Active Learning พี่ๆอนุบาล 2 Quarter 1 โรงเรียนแสนสนุก อาชึพค้าขายในชุมชนเด็กๆสะท้อนความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้

โพสต์ by โรงเรียนบ้านหนองดุม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น