วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แยกร่างหินสีสายรุ้ง | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่


วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง


วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พี่เม็ดหางนกยูงสอนคำสระเอา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมจิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

อีกหนึ่งกระบวนการจิตศึกษาหนองแวง การนำเอางานศิลปะมาใช้พัฒนาอารมณ์ สมาธิ และสรรสร้างจินตนาการ...