วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เตรียมความพร้อมก่อนเรียน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

แม่ครูยุลีชี้แนะการเอาใจใส่การทำงานในเทอม 2 ต่อด้วยการทบทวนเบรนยิม..แปลงร่างพี่จุกน้ำเป็นอะไรก็ได้ที่เด็กๆ อยากจะให้เป็นแล้วตอบแม่ครูว่าทำไมจึงแปลงร่างเป็นสิ่งนั้น ฟัง..คิด..ตอบคำถาม สมาธิและจิตจดจ่อ..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น