วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ | ปราชญ์รากหญ้า

เสวนา “การศึกษาจากรากหญ้าถึงนาซ่า” 3 ผู้ร่วมเสวนา พ่อครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปราชญ์รากหญ้า ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ปราชญ์นาซ่า ผู้ดำเนินรายการ คุณประสาน อิงคนันท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น