วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ต่อเติมภาพตามจินตนาการ | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ต่อเติมภาพตามจินตนาการ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสมาธิและจิตจดจ่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น