วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างการเรียนรู้ | โรงเรียนชุมชนวัดโคกทอง ราชบุรี.

สัมพันธภาพที่ดี.ความเข้าใจ ความร่วมไม้ร่วมมือจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคนในชุมชนช่วยกันสร้าง...

ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างการเรียนรู้
โรงเรียนชุมชนวัดโคกทอง ราชบุรี.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น