วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

ปิดควอเตอร์ 3/57 | โรงเรียนบ้านปะทาย

      ความสุขของ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและคุณครู ในกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ปิดควอเตอร์ที่๓/๒๕๕๗ ส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ ๒๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น