วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา | โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี

โรงเรียนวัดโคกทอง ราชบุรี เขต 2 เครือข่ายโครงการสุขภาวะฯ กับวันแรกของการเปิดเรียน
ทุกคนรวมกันสร้างชุมชนและวิถีของชุมชนที่อยู่บนฐานธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง BBL โดยใช้จิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน  อีกหนึ่งชุมชนเล็กๆ ที่ใจใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น