วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ | โรงเรียนบ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ของ คณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อลูกหลาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น