วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

PLC ครู | โรงเรียนบ้านปะทาย

PLC ชุมชนการเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ จุดประกายก่อให้เกิดปัญญาปฏิบัติได้จริงๆ ขอบคุณวงแลกเปลี่ยนที่เข้มแข็ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น