วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายนอกกะลาทั้งหมด 7 โรงเรียน | ระยองร่วมกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบหน่วยการเรียนและแผนการเรียนรู้แบบ PBL ใน Quarter1/2558

เมื่อวันที่12-13 พฤษภาคม 2558 คณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายนอกกะลาทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าสา โรงเรียน...

Posted by โรงเรียนบ้านท่าเสา on 14 พฤษภาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น