วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เกื้อหนุนด้วยระบบการบริหารองค์กรแบบใหม่ PLCมีหลายโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ที่เริ่มวิวัฒน์ตนเองแล้ว ด้วยการเปลี่ยนแปลง 3 ระบบในโรงเรียน
1. ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาปัญญาภายใน(ด้วยนวัฒตกรรม จิตศึกษา) และ มุ่งพัฒนาปัญาภายนอก (ด้วยPBL)
2. ระบบกิจกรรม ที่มีความหมายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจริงๆ ที่ไม่เทอะทะ ไม่ติดพิธีการอันไร้สาระ เป็นความร่วมมือกันของครู ผู้ปกครอง และชุมชน
3.ระบบความสัมพันธ์ ระดับราบระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน


ทั้งหมดนี้เกื้อหนุนด้วยระบบการบริหารองค์กรแบบใหม่ PLC

เปลี่ยนแปลงได้ มีหลายโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ที่เริ่มทวิวัฒน์ตนเองแล้ว ด้วยการเปลี่ยนแปลง 3ระบบในโรงเรียน1. ระบบการเรีย...

Posted by Lamplaimat Pattana School on 7 พฤษภาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น