วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านจองคำ | จ.แม่ฮ่องสอนในฐานะที่เป็นครู เราจะสอนหนังสือ หรือจะสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน

ภาพ : โรงเรียนบ้านจองคำ อบจ.แม่ฮ่องสอน

ในฐานะที่เป็นครู. เราจะสอนหนังสือ. หรือจะสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนภาพ. : โรงเรียนบ้านจองคำ. อบจ.แม่ฮ่องสอน.

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 25 พฤษภาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น