วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะ สพป.เลย เขต 2คณะครู. 3 โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะ สพป.เลย เขต 2 ร่วมกันออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL. Problem Based Learning การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ให้ดี. มีความรู้ที่จำเป็นต่อการมีชีวิต. มีคุณลักษณะที่สังคมและโลกต้องการ

ต้องประกาศให้โลกรู้. (ผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษา)มีครูเล็กๆ หลายกลุ่มกระจายอยู่ทุกมุมของประเทศที่ไม่รอว่าจะมีหนังสื...
Posted by Pantippa Thongmee on 6 พฤษภาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น