วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Share and learn โรงเรียนบ้านปะทาย

Share and learn รู้เรา รู้โลก และ plc แผนการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ บรรยากาศ สุขใจ ในความเป็นครอบครัว รู้ตนเอง รู้คนอื่น

Share and learn รู้เรา รู้โลก และ plc แผนการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ บรรยากาศ สุขใจ ในความเป็นครอบครัว รู้ตนเอง รู้คนอื่น

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 10 พฤศจิกายน 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น