วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การศึกษาเป็นงานปราณีต ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจและปัญญาอย่างมาก

ทีมคณะนักวิจัยนำโดย ศาสตราจารย์ดร.เอรโน่ เละติเน่น (Prof.Dr. Erno Lehtinen) มหาวิทยาลัยตูรกุ(University of Turku) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยตูรกุ ประเทศฟินแลนด์ ประกอบด้วยคณะนักวิจัยนักวิชการและกัลยาณมิตร เยี่ยมชมโรงเรียนนอกกะลาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น