วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

AAR คณิตศาสตร์ | โรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี

AAR (After Action Review) หลังการเรียนรู้การออกแบบการสอนคณิตศาสตร์ ของคณะครูโรงเรียนวัดโคกทอง. จ.ราชบุรี เครือข่ายโครงการสุขภาวะ. เพื่อว่างแผนเตรียมการทั้งระบบสำหรับปีการศึกษา. 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น