วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เรียนรู้กิจกรรม พัฒนาปัญญาภายใน ร่วมกัน | เครือข่าย จ.แพร่12 กพ.58 วันแรกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ สพป.แพร่ เขต2 อ.สูงเม่น รร.วัดโคกเกษม รร.บ้านดอนมูล รร.บ้านปงหัวหาดและ รร.บ้านทุ่งเจริญ

**กิจกรรม คลี่คลายเปิดกระบวนทัศน์
**กิจกรรมสาธิตการสอน วิชาภาษาไทยและบูรณาการPBLอนุบาลโดยครูอรทัย และครูหญิง
**AAR เพื่อนำไปใช้ต่อที่หน้างาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น