วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ออกแบบการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองสะพาน จ.ระยอง

เรียนรู้สู่การปฏิบัติ.
ผู้บริหารและครู ร.ร.บ้านหนองสะพาน จ.ระยอง
ออกแบบการสอนคณิตฯ ที่มุ่งสู่ความเข้าใจทั้งเนื้อหาและทักษะทางคณิตศาสตร์
เครือข่ายสุขภาวะ....


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น